EFS dla OPS

12 stycznia

Katowice. Na stronach Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego pojawiła sie informacja dotycząca procedury dokonywania refundacji wydatków za 2008 r. w ramach projektu systemowego, z zaangażowanych środków własnych Beneficjenta.

"Instytucja Pośrednicząca informuje, iż w przypadku dokonywania przez Beneficjenta w roku 2009 refundacji wydatków dotyczących roku 2008 w ramach projektu systemowego, które zostały poniesione z zaangażowanych środków własnych możliwe jest, aby przekazana przez Instytucję Pośredniczącą transza dotacji rozwojowej pozostała na wskazanym w umowie ramowej rachunku bankowym Gminy/Powiatu, w wysokości odpowiadającej rzeczywiście zaangażowanym środkom, bez konieczności dalszej jej przekazania na rachunek projektu.

Jednocześnie warunkiem zastosowania w/w procedury jest dostarczenie przez Beneficjenta właściwych wyciągów bankowych, dokumentujących przeprowadzenie wskazanej operacji. Ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż projekt systemowy powinien zostać rozliczony zgodnie z obowiązującym montażem finansowym".

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

twarz_efs

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»

12 grudnia

12 grudnia 2011     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w Zasadach przygotowania,...»
krawkat » 20 listopada 2017, 09:42

alimenty po nowemu jak nie jest samotna

heiland » 20 listopada 2017, 08:29

Wypok.peel o naszym forum i o nas ( ͡° ͜ʖ ͡°)

agablues » 19 listopada 2017, 18:56

Asystent rodziny wkład własny