EFS dla OPS

6 czerwca

Przekazujemy nową wersje Szczegółowego Opisu Priorytetów PO Kl obowiązującego od 1 czerwca 2009 r. Nowy dokument zamieszczamy w zakładce Szczegółowy Opis Priorytetów. W Priorytecie VII:

– usunięto regulacje dotyczące konieczności składania oświadczeń o nieskorzystaniu z tych samych form wsparcia przez osoby niepełnosprawne, młodzież w wieku 15-25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz członków mniejszości etnicznych w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.3,

– doprecyzowano definicję inicjatywy lokalnej poprzez podkreślenie konieczności udziału mieszkańców nie tylko w formułowaniu założeń, ale również w realizacji projektu,

– w Poddziałaniu 7.2.1 wprowadzono możliwość zastosowania przez beneficjentów klauzul społecznych przy zlecaniu zadań projektu,

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

twarz_efs

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»

12 grudnia

12 grudnia 2011     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w Zasadach przygotowania,...»
cytrusek » 23 sierpnia 2017, 22:34

Krótkie pytanie praktyczne - wniosek do ROPS

ops-ops12 » 23 sierpnia 2017, 19:15

zasilek pielegnacyjny rozporzadzenie

agnkar6281 » 23 sierpnia 2017, 18:59

stypendium dla dziecka w zerówce

żuberek » 23 sierpnia 2017, 18:23

CZY WLICZACIE DOPŁATY ROLNIKÓW Z HA?