Newsy   

Wykluczeni, bez ustawy


Przysłowie „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” w dobie kryzysu przybiera bardzo konkretne i realne kształty również w kontekście zawodu pracownika socjalnego. Integracja społeczna będzie mogła mieć miejsce tylko wówczas, jeżeli stworzy się warunki odpowiednie aby pracownicy socjalni w sposób godny mogli wykonywać swoją pracę. – powiedziała podczas IX OKPS Zdzisława Barlik, pracownik socjalny z Gliwic.

IX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych w Częstochowie

Wystąpienie kol. Dzidki Barlik, pracownika socjalnego z Gliwic. Przedstawicielki Komitetu ds. Obywatelskiego Projektu Ustawy o Zawodzie Pracownika Socjalnego.

„Zjawiska wykluczenia społecznego wśród pracowników socjalnych…”

W pierwszej części swojego wystąpienia prelegentka przedstawiła katalog zawodów niecieszących się aprobatą i powszechnym uznaniem w średniowiecznej Europie. Były to profesje zajmujących się obrotem i wymianą pieniędzy kupców i lichwiarzy, stykających się z krwią rzeźników, hyclów, katów, stykających się z brudem – grabarzy i czyścicieli ulic, handlujących swoim ciałem – prostytutek, sprzedających wiedzę i słowa – prawników, medyków, których przez wieki traktowano na równi z fryzjerem, a zarazkami nikt sobie nie zawracał głowy. W dalszej części swojego wystąpienia kol. Dzidka Barlik dokonała porównania zawodu prawnika i pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Co ma wpływ na prestiż zawodu pracownika socjalnego? Co należy uczynić, aby pracownicy socjalni mogli skuteczniej pomagać swoim klientom? W końcowej części referatu pojawiają się dwie rekomendacje.

1) uchwalenie dobrej ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, ustawy w której jasno będzie określona konieczność wprowadzenia poziomego systemu zarządzania pracownikami socjalnymi i partycypacyjnego systemu wynagradzania pracowników, które będą gwarantem motywacji do pracy w walce z kryzysem i wykluczeniem społecznym, tak aby środki społeczne nie były marnotrawione

2) należy stworzyć każdemu obywatelowi Polski równy dostęp do możliwości, które określają szanse życiowe człowieka: dostęp do normalnego wychowania, dobrej edukacji, do pracy i zabezpieczenia społecznego poprzez programy i projekty, które może tworzyć tylko zadowolony ze swojej pracy pracownik socjalny.

Dzięki uprzejmości autorki publikujemy całość wystąpienia. [ tutaj ].doc
(Należy kliknąć w anuluj, jeśli pojawi się komunikat „podaj hasło”)

Zapraszamy również do wyrażania własnych przemyśleń na temat zawodu pracownika socjalnego i ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.

więcej na temat IX OKPS

Finał IX OKPS

IX OKPS przesłanie senatora RP

Redakcja serwisu ops.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    
'); }

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych

23 października 2017      TAGI:      
W dniu 20.10.2017r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Uwagi GIODO do „nowej” ustawy o ochronie danych osobowych

30 października 2017      TAGI:      
Na łamach portalu informowaliśmy o trwających pracach nad projektem ustawy o ochronie...»

Powstał projekt ustawy dot. ochrony dziecka

31 sierpnia 2017      TAGI:      
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, który ma na celu stworzenie...»

Projekt zmiany do ustawy o pomocy społecznej

01 lutego 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska...»

Zmiany do ustawy o pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Z dniem 2 września 2017 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o pomocy społecznej...»