Newsy   

Wykluczeni, bez ustawy


Przysłowie „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” w dobie kryzysu przybiera bardzo konkretne i realne kształty również w kontekście zawodu pracownika socjalnego. Integracja społeczna będzie mogła mieć miejsce tylko wówczas, jeżeli stworzy się warunki odpowiednie aby pracownicy socjalni w sposób godny mogli wykonywać swoją pracę. – powiedziała podczas IX OKPS Zdzisława Barlik, pracownik socjalny z Gliwic.

IX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych w Częstochowie

Wystąpienie kol. Dzidki Barlik, pracownika socjalnego z Gliwic. Przedstawicielki Komitetu ds. Obywatelskiego Projektu Ustawy o Zawodzie Pracownika Socjalnego.

„Zjawiska wykluczenia społecznego wśród pracowników socjalnych…”

W pierwszej części swojego wystąpienia prelegentka przedstawiła katalog zawodów niecieszących się aprobatą i powszechnym uznaniem w średniowiecznej Europie. Były to profesje zajmujących się obrotem i wymianą pieniędzy kupców i lichwiarzy, stykających się z krwią rzeźników, hyclów, katów, stykających się z brudem – grabarzy i czyścicieli ulic, handlujących swoim ciałem – prostytutek, sprzedających wiedzę i słowa – prawników, medyków, których przez wieki traktowano na równi z fryzjerem, a zarazkami nikt sobie nie zawracał głowy. W dalszej części swojego wystąpienia kol. Dzidka Barlik dokonała porównania zawodu prawnika i pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Co ma wpływ na prestiż zawodu pracownika socjalnego? Co należy uczynić, aby pracownicy socjalni mogli skuteczniej pomagać swoim klientom? W końcowej części referatu pojawiają się dwie rekomendacje.

1) uchwalenie dobrej ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, ustawy w której jasno będzie określona konieczność wprowadzenia poziomego systemu zarządzania pracownikami socjalnymi i partycypacyjnego systemu wynagradzania pracowników, które będą gwarantem motywacji do pracy w walce z kryzysem i wykluczeniem społecznym, tak aby środki społeczne nie były marnotrawione

2) należy stworzyć każdemu obywatelowi Polski równy dostęp do możliwości, które określają szanse życiowe człowieka: dostęp do normalnego wychowania, dobrej edukacji, do pracy i zabezpieczenia społecznego poprzez programy i projekty, które może tworzyć tylko zadowolony ze swojej pracy pracownik socjalny.

Dzięki uprzejmości autorki publikujemy całość wystąpienia. [ tutaj ].doc
(Należy kliknąć w anuluj, jeśli pojawi się komunikat „podaj hasło”)

Zapraszamy również do wyrażania własnych przemyśleń na temat zawodu pracownika socjalnego i ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.

więcej na temat IX OKPS

Finał IX OKPS

IX OKPS przesłanie senatora RP

Redakcja serwisu ops.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

rpo

RPO postuluje o zmiany do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

09 grudnia 2016      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 7 grudnia 2016 r. zasygnalizował Ministrowi...»

Proceduralne aspekty udzielania świadczeń wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

18 maja 2016      TAGI:         
Mając na myśli świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy...»
connect-20333_960_720

Projekt zmian Ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw

28 kwietnia 2017      TAGI:   
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie Ustawy o spółdzielniach...»
pobrane

Zmiany do Ustawy o pomocy społecznej na finiszu

08 listopada 2016      TAGI:   
Rada Ministrów w dniu 4.11.2016 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie Ustawy o pomocy...»
logosenat

Projekt nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej bez poprawek

15 grudnia 2016      TAGI:   
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu w dniu 12 grudnia...»
agablues » 19 listopada 2017, 18:56

Asystent rodziny wkład własny

sawsyl » 19 listopada 2017, 13:40

podanie a umorzenie a potrącenie

123d » 18 listopada 2017, 23:53

asystent rodziny jaki procent dotacji