Newsy

Płyną pieniądze do powodzian


Trwa akcja udzielania pomocy finansowej osobom poszkodowanym przez powódź. W miejscowości Kuźnia Raciborska (woj. śląskie) komisja składająca się pracowników Urzędu Miasta udaje się do domów, czy gospodarstw dotkniętych powodzią w celu oszacowania strat. Poszkodowaną rodzinę odwiedza też oddelegowany przez MOPS pracownik socjalny, który przeprowadza wywiad środowiskowy. Na jego podstawie podjęta zostaje decyzja administracyjna.

– Określenie jaką kwotę zasiłku ma otrzymać dana rodzina poszkodowana przez powódź jest dla nas niełatwym zadaniem – mówi Zbigniew Grygier, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej (woj. śląskie).

Gminne ośrodki pomocy społecznej otrzymują od wojewodów budżet na zasiłki celowe w wysokości do 6 tys. złotych.

Procedury przyznawania pomocy powodzianom

Mieszkaniec gminy wypełnia wniosek w swoim domu, podczas wizyty pracownika socjalnego.

Komisja składająca się z dwóch pracowników Urzędu Miasta udaje się do domów, czy gospodarstw dotkniętych powodzią w celu oszacowania strat. Poszkodowaną rodzinę odwiedza też oddelegowany przez MOPS pracownik socjalny, który przeprowadza wywiad środowiskowy. Na jego podstawie podjęta zostaje decyzja administracyjna.

– Ludzie nie muszą zgłaszać się po zasiłki, ponieważ chodzimy od domu do domu, przeprowadzamy wywiady i gromadzimy wszystkie konieczne dokumenty – zaznacza dyrektor MOPS. Dodaje, że urzędnicy starają się maksymalnie skrócić procedury przeprowadzania wywiadu i wypełniania dokumentów.

Nie wiadomo ilu dokładnie mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska uprawnionych będzie do odbioru zasiłku. – Jesteśmy dopiero w połowie gospodarstw, które prawdopodobnie się do tego kwalifikują – mówi Zbigniew Grygier. Według jego szacunków wszystkich potrzebujących gospodarstw będzie ponad 500.

Pierwsze pieniądze zostały wypłacone 28 maja, stopniowo uruchamiane będą środki dla kolejnych rodzin. Część osób otrzymuje pomoc na konto bankowe, jeżeli je posiadają, inni w gotówce lub przekazem pocztowym. Gotówka jest wypłacana w kasie MOPS, uprawniony powinien się po nią osobiście zgłosić.

– Na razie wypłacamy pełne 6 tys. zł tam, gdzie zastaliśmy najgorsza sytuację i największe straty – mówi Zbigniew Grygier. Dotychczas przekazane przez MOPS zasiłki obejmowały pełne kwoty do maksymalnej przewidzianej wysokości.

Zdaniem dyrektora, większość poszkodowanych będzie wolała wpłaty na rachunki bankowe, ale spora ilość osób – między innymi starsi mieszkańcy – kont nie posiada, ośrodek będzie musiał więc zapewnić im wypłaty gotówkowe.

Określenie jaka kwota powinna być wypłacona danej rodzinie jest niełatwym zadaniem dla pracowników Urzędu Miasta i MOPS.

– Żeby nie doszło do nadużyć niezbędne jest rozeznanie się w sytuacji przez komisję, czy wody były powodziowe, jakie były zniszczenia itd. – podkreśla Zbigniew Grygier. Urzędnicy sprawdzają ile osób wchodzi w skład każdej rodziny, ile prowadzonych gospodarstw domowych mieści się w jednym budynku.

– To jest trudna sprawa do rozeznania, po naszej stronie jest problem rozstrzygnięcia tych kwestii, ale staramy się rzetelnie to wykonywać – przyznaje dyrektor.

Procedura sprawdzania nie trwa długo – jak podkreśla Zbigniew Grygier, komisja przychodzi jednego dnia, następnego pracownik socjalny przeprowadza wywiad, a trzeciego dnia może już być wypłata środków. Obecnie komisje są z urzędu dwuosobowe, pracownicy socjalnie chodzą zaś pojedynczo.

– Otrzymaliśmy również pomoc od pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej z Raciborza, wspierają nas w działaniach – dodaje dyrektor.

Z rezerwy celowej budżetu państwa zostały uruchomione kolejne środki finansowe dla osób dotkniętych przez żywioł i gmin prowadzących działania. Wojewodowie mają zgodę ministra finansów na przekazywanie w sumie 35,3 mln złotych samorządom.

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Rządowe formy pomocy powodzianom 

Powódź: MPiPS informuje 

źródło: www.samorzad.pap.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

businessman-2606509_960_720

Konferencja – Konwencje o prawach osób niepełnosprawnych

21 września 2017      TAGI:      
W dniu 27 września 2017 r. odbędzie się konferencja, która ma na celu podsumowanie...»
exclamation-point-2427335_960_720

Kolejne zmiany do ustawy o pomocy społecznej

Z dniem 1 października 2017 r. wejdą w życie zmiany do stawy o pomocy społecznej...»
angel-2690619_960_720

Zasiłek pogrzebowy – projekt zmian

19 września 2017      TAGI:      
Trwają w sejmie prace nad projektem zmiany ustawy emeryturach i rentach. Docelowo projekt...»
system-71228_960_720

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

18 września 2017      TAGI:      
W Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad nad projektem z dnia 12 września 2017roku...»
hand-588982_960_720

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej zostanie zniesiona?

15 września 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej...»