Newsy

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

21 lutego 2011 roku pod numerem KRS 0000378972,  jako związek stowarzyszeń, została zarejestrowana Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Naszą misją jest realizowanie prawa dziecka do wychowania w rodzinie.

Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej, dzięki opiece rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, będą miały większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodziny i perspektywy godnego i szczęśliwego życia.

“KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ” jest to grupa praktyków z całej Polski. Zarejestrowany Związek Stowarzyszeń czerpie z tradycji i doświadczenia i stara się kontynuować misję nieformalnej Koalicji, która powstała 5 marca 2004 roku w Warszawie i została założona przez:

1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Misja Nadziei”,
2. Fundację “Ernst & Young”,
3. Fundację Orlen Dar Serca,
4. Fundację Przyjaciółka,
5. Krajowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie,
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie,
7. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD w Warszawie,
8. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Pyrach,
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,
11. Rodzinny Dom dla Dzieci z Bytomia Ch. S. P. D. “Misja Nadziei” – rodzina zastępcza Danuty i Michała Flasz.
12. Rodzinny Dom Dziecka nr 5 w Szczecinie,
13. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia” w Krakowie,
14. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa o/ śląski,
15. Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci “Szansa”.

Koalicja od początku swojego powstania stara się wpływać pozytywnie na kształtowanie polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Jej członkowie podejmowali wiele inicjatyw zarówno na poziomie lokalnym, jak ogólnopolskim. Dzięki współpracy w Koalicji następuje nie tylko wymiana dobrych praktyk i informacji, ale także inicjowana jest współpraca jej członków.

21 lutego 2011 roku pod numerem KRS 0000378972,
Koalicja została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń.

Zapraszamy do formalnego przystąpienia do Związku Stowarzyszeń – Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, które akceptują cele Koalicji.

W sposób szczególny zaproszenie to kierujemy do wszystkich, którzy powołali Koalicję do życia w 2004 roku oraz w ciągu minionych lat dołączyli do jej członków.

Formalnie można zostać członkiem Związku Stowarzyszeń zwykłym lub wspierającym. Warunki, które trzeba spełnić można znaleźć pod adresem www.koalicja.org i w tekście Statutu.

Zapraszamy także organizacje, instytucje i osoby fizyczne, które nie spełniają kryteriów formalnych, ale chciałyby zostać Przyjaciółmi i Ambasadorami Koalicji i jej celów.

Spotykamy się na Walnych Spotkaniach minimum raz do roku oraz częściej na szkoleniach i nieformalnych spotkaniach.

Wszystkich chętnych do prowadzenia dialogu związanego z działalnością Koalicji zapraszamy na forum Koalicji www.forum.fundacja.przyjaciolka.pl   

www.koalicja.org

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

coffee-break-1177540_1280

„Dobre praktyki na rzecz osób starszych” – konferencja

11 października 2016      TAGI:         
Jak informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 18 października...»
money-2298511_1280

Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – wyniki Programu

12 czerwca 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki Programu Asystent...»
baby-203048_960_720

Rzecznik Praw Dziecka o dzieciach z pieczy zastępczej

17 lipca 2017      TAGI:      
  Rzecznik Praw Dziecka powołując się na wyniki kontroli NIK ,,Działania...»
Postulat RPD w sprawie zmian m.in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

05 maja 2016      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie oraz wdrożenie...»
cropped-profil-1

Rodzic Nie Pęka – powstała fundacja na rzecz rodziców i dzieci mających achondroplazję, dysplazje kostne lub wady kostne

09 września 2016      TAGI:      
Fundacja Rodzic Nie Pęka jako pierwsza w Polsce prowadzi działania na rzecz rodziców...»