Newsy

Wobec przemocy w rodzinie


W pół roku po obowiązywaniu nowych przepisów dwie trzecie gmin w Polsce nie podjęło jeszcze uchwał w sprawie powołania zespołów interdyscyplinarnych – wynika z danych MPiPS. Nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązują od sierpnia 2010 roku.

Bez pomocy w przemocy

Obowiązujące przepisy nakładają na gminy m.in. obowiązek powołania zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem będzie m.in. diagnozowanie problemów, inicjowanie interwencji, opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych

Z danych prezentowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej według stanu na luty 2011 wynika, że tylko w 33% rad gmin  podjęło uchwały, dotyczące trybu powoływania i odwoływania członków takich zespołów oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania.

– Po półrocznym okresie funkcjonowania przepisów ustawy nie jest to liczba zadowalająca – przyznaje Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej. Jak zapowiedziała w odpowiedzi na interpelację poselską, jej resort „podejmie właściwe, mobilizujące samorządy gminne działania i na bieżąco będzie monitorował stan realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie".

Według minister Fedak wpływ na stosunkowo niewielką liczbę powstałych zespołów interdyscyplinarnych mogły mieć tegoroczne wybory samorządowe. – Władze, które funkcjonowały w samorządach lokalnych do listopada ubiegłego roku, w większości do końca swojej kadencji, nie podejmowały decyzji o realizacji tego zadania. Rady gmin, które powstały po wyborach, skupione były nad bieżącymi pracami – wyjaśnia szefowa MPiPS.

Jednak nie tylko w samorządach ustawa nie funkcjonuje jeszcze w pełni.

„Prace legislacyjne nad rozporządzeniami trwają dość długo" – pisze Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej w piśmie do Rzecznika Praw Dziecka. I wyjaśnia: „wymagają one bowiem skrupulatnych uzgodnień, zarówno ze stroną rządową, jak i z partnerami społecznymi".

Do tej pory w życie weszły rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Zgodnie z zapisami nowelizacji resort musiał je wydać w ciągu pół roku od dnia wejścia w życie ustawy. Powstał też Zespół Monitorujący do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (we wtorek 10 maja odbędzie się jego pierwsze posiedzenie).

Odnośnie do wydania pozostałych aktów normatywnych ustawodawca nie wskazał wprost terminów do ich wydania. MPiPS zapewnia jednak, że prace są na końcowym etapie. Chodzi m.in. o rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieska karta". /aba/

źródło: www.samorzad.pap.pl

oprac. ops.pl angoc

 

Komentarze (0)

      4 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

najwyzsza-izba-kontroli-logo

NIK o procedurze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

16 czerwca 2016      TAGI:         
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w 2015 r. Kontrolę o nazwie: Pomoc osobom...»
centrum_stowarzyszenie

Spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”

10 lutego 2016      TAGI:   
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy...»
Postulat RPD w sprawie zmian m.in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

05 maja 2016      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie oraz wdrożenie...»
wwsf_yellow_ribbon_en

Międzynarodowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

27 września 2016      TAGI:         
Trwają przygotowania do międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu...»
MKR

Międzynarodowy Kongres Rodzinny „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie”

20 marca 2017      TAGI:         
W dniach 17 - 19 marca 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie...»