EFS dla OPS

9 lutego

Publikujemy \”Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013\” – wersja obowiązująca od 5 grudnia 2011 r. (po przeglądzie śródokresowym) oraz \”Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki\” – wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.

 

Tekst \”Programu Operacyjnego…\” został zamieszczony w zakładce Program Operacyjny.

 


Tekst \”Szczegółowego Opisu…\” został zamieszczony w zakładce Szczegółowy Opis Priorytetów.

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»

12 grudnia

12 grudnia 2011     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w Zasadach przygotowania,...»