Czytelnia   

CAL Pierwszy „Zeszyt LIS”!

cal_nowe_logo

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru „Prac Laboratorium Innowacji Społecznej”. Publikacja porusza problematykę pracy ze społecznością lokalną w obrębie szeroko rozumianej pomocy społecznej i pracy socjalnej.

„Prace LIS” to jeden z efektów działań interdyscyplinarnego zespołu badaczy pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznej“, złożonego z dwunastu stałych ekspertów Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Fundacji Instytut Spraw Publicznych oraz zapraszanych badaczy, konsultantów i praktyków.

Laboratorium Innowacji Społecznej to jeden z kluczowych elementów projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. W ramach projektu wypracowywana jest metodologia i rozwiązania organizacyjno–prawne dotyczące środowiskowej pracy socjalnej pod nazwą „organizowanie społeczności lokalnej”. Zadaniem LIS jest integrowanie i opracowywanie całego dorobku merytorycznego projektu.

Działalność LIS koncentruje się wokół wypracowania modelu organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej pracy socjalnej lokalnej (metodologia i narzędzia stanowiące warsztat pracownika socjalnego) oraz standaryzacji środowiskowej pracy socjalnej jako kwalifikowanej usługi społecznej. W ramach Laboratorium Innowacji Społecznej, obok stałej pracy koncepcyjnej oraz analityczno-badawczej organizowane są cykliczne spotkania i konferencje, odbywają się zagraniczne wizyty studyjne oraz wydawane są publikacje.

Zapraszamy do lektury!

Prace Laboratorium Innowacji Społecznej

Organizowanie społeczności lokalnej
Analizy, Konteksty, Uwarunkowania [ tutaj ].pdf

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: www.cal.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    
'); }

ZOBACZ PODOBNE

„Aktywny senior. Jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku?” J. Piekarska, W. Piekarski (Wydawnictwo Difin)

19 kwietnia 2017      TAGI:   
Na rynku nakładem Wydawnictwa Difin pojawiła się publikacja „Aktywny senior. Jak...»

„Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha” A. Dunajska, M. Boryczko, A. Grodzicka i in. (Wydawnictwo Difin)

01 grudnia 2016      TAGI:      
Na rynku wydawniczym pojawiła się niezwykle interesująca publikacja Wydawnictwa Difin...»

„Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” Krystyna Gromek (Wydawnictwo C.H. Beck)

21 listopada 2016      TAGI:   
W ofercie Wydawnictwa C.H. Beck  ukazała się kolejna publikacja z serii Duże Komentarze...»