Newsy

Standardy Usług i Modele Instytucji – treść dokumentów


W ramach fazy modelu Zadania 2 realizowanego w projekcie systemowym 1.18, zespoły eksperckie opracowały propozycje dziesięciu Standardów Usług i czterech Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, które za kilka miesięcy zostaną poddane pilotażowemu wdrażaniu.

W ramach fazy modelu Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, zespoły eksperckie opracowały dziesięć Standardów Usług i cztery Modele Instytucji pomocy i integracji społecznej. Każda z propozycji zostanie poddana testowaniu przez wybrane instytucje jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz partnerstwa lokalne w całej Polsce.

Na stronie Zadania 2 (http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/index.php), w zakładce \”Standardy Usług i Modele Instytucji\” znajdziecie Państwo treść wszystkich Standardów Usług, które będą podlegać pilotażowemu wdrożeniu. Polecamy również zapoznać się z zamieszczonym opracowaniem dr hab. Ryszarda Szarfenberga „Standardy pracy socjalnej. Wprowadzenie” oraz kompletem Narzędzi Pracy Socjalnej – stanowiącymi spójną całość z treścią wszystkich wypracowanych Standardów.

W zakładce \”Modele Instytucji\” znajdują się opracowane Modele realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, gminie i miastach na prawach powiatu, które zostały warunkowo zaakceptowane przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do każdego z nich dołączona została komplementarna informacja w zakresie wdrażania – zachęcamy do lektury modeli wraz ze wskazówkami. Treść zamieszczonego Modelu Centrum Integracji Społecznej uzyskała już finalną akceptację Ministerstwa.

Zachęcamy wszystkich Państwa do odwiedzania strony Zadania 2 i dyskusji na FORUM projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie systemowym 1.18 znajdziecie Państwo na stronie: http://www.standardypomocy.pl/

Zadanie 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowane jest w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    
'); }

ZOBACZ PODOBNE

Standardy mediacji rówieśniczej

17 listopada 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka powołał interdyscyplinarny Zespół ds. opracowania standardów...»

Uwaga konkurs! – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego...»

Partnerstwo publiczno–prywatne a pomoc społeczna – zmiany w ustawie

23 marca 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem rządowym ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie...»

GIODO o Inspektorze ochrony danych

22 marca 2018      TAGI:      
GIODO przypomina, że każdy podmiot sektora publicznego już od 25 maja 2018 r., będzie...»

Szkolenie: specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 4 edycja/ woj. podlaskie – Łomża

19 marca 2018      TAGI:      
Pracownicy socjalni lub pracownicy pomocy społecznej mają przed sobą niełatwe zadanie,...»