Newsy

Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny

Zapraszamy na


Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny


Czarodziejek i Czarodziejów Serc Dużych i Małych


6-7 września 2012 roku, Podlesice k/ Zawiercia


z Seminarium

Komunikat 1


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza nowy zawód – asystenta rodziny. W wielu gminach są zatrudniane osoby na tych stanowiskach. Z forum internetowego na www.ops.pl wynika, iż istnieje potrzeba dyskusji nad rolą i zadaniami asystenta rodziny oraz wymiany doświadczeń  i dokształcania się osób wykonujących ten zawód. Wsparciem mogą tu służyć asystenci rodziny, którzy mają dłuższy staż pracy w pilotażowych projektach z zakresu asystentury rodziny, od 2006 roku realizowanych w różnych częściach kraju.


Celem Zlotu Asystentów Rodziny jest zarówno poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej i wiele innych sprzężonych ze sobą problemów, jak i integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny. Seminarium ma służyć dyskusji na temat wielowymiarowości pracy z rodziną z wieloma problemami, formułowanych i wypracowanych w jej obszarze założeń, celów, metod, powiązań z oczekiwaniami zawodowej praktyki, jak również czynników sprzyjających i utrudniających skuteczne zaspokajanie potrzeb beneficjentów.


Organizatorem spotkania są Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej od trzech lat szkolący kandydatów na asystentów rodziny oraz Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie od dwunastu lat organizator Ogólnopolskich Konferencji Pracowników Socjalnych.


Osobami go prowadzącymi są dr Izabela Krasiejko, badaczka, nauczyciel akademicki i autorka uznanych książek i artykułów dotyczących pracy z rodziną oraz mgr Anna Imielińska – asystentka rodziny z trzyletnim stażem pracy na tym stanowisku, autorka opracowań metodycznych.


Patronatem medialnym Zlot objęły redakcje
Problemów Społecznych” i Portalu
www.ops.pl


Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału!Informacje organizacyjne:


Miejsce Zlotu: Zajazd Jurajski, Podlesice 1, 42-425 Kroczyce


http://www.zajazdjurajski.pl
Formalne zgłoszenia uczestnictwa w obradach inauguracyjnego Integracyjnego Zlotu Asystentów Rodziny przyjmujemy w terminie do 03.08.2012 r.W celu zgłoszenia uczestnictwa w Zlocie należy wypełnić kartę zgłoszenia (w załączeniu) i przesłać pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@pimis.pl, lub faksem na nr: 34 387 12 39.Karta zgłoszenia obejmuje podstawowe dane o uczestniku, informacje potrzebne do wystawienia i przesłania faktury.Organizatorzy niezwłocznie odeślą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.Opłata za uczestnictwo w Zlocie wynosi 290,00 zł od osoby.Opłata obejmuje: udział w seminarium, nocleg, wyżywienie, przejazd na trasie Zawiercie – Podlesice (06.09.2012.) i Podlesice – Zawiercie (07.09.2012.).
W związku z ograniczoną liczbą miejsc w Zajeździe Jurajskim o rezerwacji decydować będzie kolejność zgłoszeń, a następnie dokonanie przelewu w określonym terminie. Uprzejmie prosimy o dokonanie przelewu do 06.08.2012 roku.Mile widziane są gitary i przygotowane mini śpiewniki na ognisko, zabawy integracyjne, godne polecenia książki, opracowania, raporty z badań, filmy, ulotki i inne materiały o asystenturze oraz przydatne do pracy z rodziną, zarówno dorosłymi, jak i z dziećmi, młodzieżą.Program Zlotu Asystentów Rodziny [ tutaj ].pdf


Informacja dla uczestniczek i uczestników [ tutaj ].pdf


Karta zgłoszenia [ tutaj ].pdf

W przypadku dużej liczby chętnych oraz niesprzyjającej pogody organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu (uroczysta kolacja zamiast ogniska, podział na sesje tematyczne, dodatkowe zajęcia zamiast wycieczki po Jurze). 


oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

1

Apel Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do władz samorządowych

25 października 2016      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła się zapelem...»
bip_fotka.php

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. superwizji pracy socjalnej

05 maja 2016      TAGI:      
Trwają już konsultacje publiczne dot. projektu rozporządzenia z dnia 19.04.2016 r.Ministra...»

Proceduralne aspekty udzielania świadczeń wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

18 maja 2016      TAGI:         
Mając na myśli świadczenia wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy...»
family-1480074_960_720

Zmiany w Ustawie o Karcie Dużej Rodziny

06 października 2016      TAGI:   
W dniu 29.09.2016 r. została opublikowana Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach...»
krd

Karta Dużej Rodziny – konkurs na partnera do obsługi programu

19 grudnia 2016      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na pozyskanie...»
zocha1234 » 21 września 2017, 21:14

uzasadnienie w decyzji przyznającej

aniakra123 » 21 września 2017, 21:05

świadczenie rodzicielskie a praktyki

Rafaelka6 » 21 września 2017, 19:28

Weryfikacja w Zus składek zdrowotnych

TWoj » 21 września 2017, 18:43

CZy w OPs jest jakikolwiek VAT

aleksandra2 » 21 września 2017, 18:07

świadczenie rodzicielskie....