Newsy         

IFSW standardy w pomocy

logo IFSW

Pracownicy socjalni w wielu krajach potwierdzają swoje zaangażowanie w kwestii zapobiegania zjawisku wykorzystywania seksualnego dzieci. Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych IFSW informuje, że rozpoczęto tworzenie globalnego standardu pomagania i procedur w sprawie ochrony dzieci przed wszelkimi formami wykorzystywania seksualnego.

Na konieczność istnienia globalnych uregulowań dot. standardów, procedur oraz poradnictwa dla pracowników socjalnych w sprawie identyfikacji zjawiska i ochrony dzieci przed wszelkimi formami wykorzystywania seksualnego (child sexual abuse) zwrócono uwagę w trakcie Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych IFSW, które miało miejsce w Sztokholmie w Szwecji w dniach 7-8 lipca 2012 roku.

Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW) dwa razy w roku organizuje Walne Zgromadzenie przedstawicieli organizacji członkowskich. Wniosek w sprawie opracowania globalnych standardów pomagania w kwestii wykorzystywania seksualnego dzieci zgłosiło Brytyjskie Towarzystwa Pracowników Socjalnych.

Walne Zgromadzenie (IFSW), w którym uczestniczyli pracownicy socjalni z wielu krajów świata przyjęło wniosek Brytyjskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych w sprawie ustanowienia globalnego standardu dotyczącego identyfikacji zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci oraz odpowiedzialności pracownika socjalnego w tego typu sprawach.

Ustalono, że zasady przewodnie dla pracowników socjalnych dotyczące ich odpowiedzialności w celu identyfikacji zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci i ochrony dzieci przed wszelkimi formami wykorzystywania seksualnego powinny być opracowane w trybie pilnym.

Social workers reaffirm commitment to confront child sexual abuse

Więcej informacji na stronie: www.ifsw.org

oraz René Schegg IFSW
e-mail: rene.schegg@ifsw.org

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Sami Dzielni – nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie...»

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania”

Konferencja, która odbędzie się 31 maja 2017 w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu...»

Kolejne rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej

17 kwietnia 2018      TAGI:      
W dniu 13 kwietnia 2018r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy...»

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

17 lipca 2017      TAGI:      
  Ruszyła rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy...»

O odpłatnościach za dom pomocy społecznej ciąg dalszy

13 grudnia 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»