Newsy

Konsultacje społeczne projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Departament Pożytku Publicznego MPiPS wspólnie z Grupą strategiczną Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej zapraszają do uczestnictwa w społecznych konsultacjach projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Udział w konsultacjach możliwy jest poprzez wypełnienie ankiety online.

Opiniowany dokument czyli Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej jest rezultatem prac prowadzonych przez Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Oczekiwaniem twórców tego projektu jest to, żeby uzyskał on status dokumentu rządowego.

Otwarcie konsultacji społecznych projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej


Serdecznie zapraszamy do włączenia się do społecznych konsultacji projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Dokument jest rezultatem prac prowadzonych przez Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej, jednak planuje się, iż na dalszych etapach prac uzyska on status dokumentu rządowego.


Udział w konsultacjach możliwy jest poprzez wypełnienie elektronicznej ankiety, do której prowadzi poniższy link internetowy:


http://194.181.60.38/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=KOSULTACJE_KPRES


Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zabrać Państwu więcej niż 20-30 minut. Zebrane w ten sposób informacje oraz wynikające z nich wnioski posłużą jako cenny wkład do dalszych prac nad projektem dokumentu.

W związku z zamiarem zaprezentowania pierwszych wyników konsultacji już podczas najbliższych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbędą się na początku października br. w Krakowie, zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnianie ankiety najpóźniej do dnia 23 września br.


W imieniu Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej oraz Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z góry serdecznie dziękujemy za Państwa czas poświęcony na udział w konsultacjach oraz wypełnienie ankiety.


W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności związanych z wypełnieniem ankiety, prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS


Kwestie merytoryczne:

Małgorzata Saracyn, tel.: 022 693 46 18, mail: Malgorzata.Saracyn@mpips.gov.pl
Andrzej Radniecki, tel.: 022 693 47 34, mail: Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl

Kwestie techniczne:
Anna Panasiuk, tel.: 022 693 48 48, mail: Anna.Panasiuk@mpips.gov.pl


Poniżej prezentujemy list  wystosowany przez Cezarego Miżejewskiego w imieniu Grupy strategicznej działającej w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.


Szanowni Państwo,

Przekazujemy do społecznych konsultacji projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Docelowo projekt ma przekształcić się w dokument rządowy, jednak na obecnym etapie stanowi rezultat prac grupy strategicznej Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Pragniemy przy tym podkreślić, iż Zespół ten stanowi gremium o charakterze publiczno-społecznym. Projekt należy zatem traktować jako dokument, który posiada potencjał do odegrania roli wspólnego programu wszystkich stron uczestniczących w dyskusji nad ekonomią społeczną i przedsiębiorstwami społecznymi w Polsce. Dlaczego program ten jest tak istotny, możecie Państwo przeczytać na portalu ekonomiaspołeczna.pl 

(http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/795880.html).


Chcielibyśmy,  aby pierwsza faza dyskusji, skupiająca się na podstawowych kwestiach zawartych w projekcie, została przeprowadzona we wrześniu br. na podstawie załączonej elektronicznej ankiety. Ankieta umożliwi respondentom ustosunkowanie się do poszczególnych zagadnień, jak również wyrażenie swobodnej opinii w odniesieniu do całego dokumentu. Pozwoli to przygotować raport, który da nam wszystkim wyobrażenie o podstawowych kierunkach prac nad Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. Mamy nadzieję, że pierwsze wyniki tych konsultacji będą mogły być zaprezentowane już w trakcie najbliższych Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, które odbędą się w pierwszej dekadzie października br. w Krakowie.

Dziękujemy Departamentowi Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej za umożliwienie nam skorzystania z narzędzia w postaci elektronicznej ankiety, jak również za udostępnienie swoich stron internetowych do przeprowadzenia konsultacji.

Zwracamy się do wszystkich podmiotów związanych z ekonomią społeczną z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konsultacjach, wraz z załączoną ankietą oraz o jej rzetelne wypełnianie, co umożliwi dalsze prace prowadzące do sprecyzowania założeń oraz treści programu.

Pozwalamy sobie również załączyć stanowisko autorstwa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego które, na prośbę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dokonało wstępnego zaopiniowania projektu.


Z poważaniem

Cezary Miżejewski
Grupa strategiczna Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej


wiecej na ten temat w serwisie ops.pl


Opinia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [ tutaj ].pdf
dot. Krajowego programu ekonomii społecznej (pismo z dnia 1.08.2012r., którego adresatem jest Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w MPiPS)

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznejźródło: Departament Pożytku Publicznego MPiPS
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo-Rodziny

Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności – wyniki konkursu

29 kwietnia 2016      TAGI:      
W dniu 28.04.2016 r. zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu w ramach „Programu...»
paragraph-1005411__180

Zmiany w Ustawie o pomocy społecznej od 1 kwietnia 2016 r.

11 marca 2016      TAGI:      
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r....»
a,pic1,1159,74586,100062,show2

Program Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019 – konsultacje

18 kwietnia 2016      TAGI:      
Departament Pożytku Publicznego zaprosił wszystkie zainteresowane osoby i instytucje...»
foto

Projekt zmian do ustawy o pomocy społecznej

05 września 2017      TAGI:      
W dniu 9 sierpnia 2017 r. do sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy...»
Ministerstwo-Rodziny

II Edycja Programu Asystent Rodziny na rok 2016

26 lipca 2016      TAGI:         
W dniu 25.07.2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił II edycję...»
zocha1234 » 21 września 2017, 21:14

uzasadnienie w decyzji przyznającej

aniakra123 » 21 września 2017, 21:05

świadczenie rodzicielskie a praktyki

Rafaelka6 » 21 września 2017, 19:28

Weryfikacja w Zus składek zdrowotnych

TWoj » 21 września 2017, 18:43

CZy w OPs jest jakikolwiek VAT

aleksandra2 » 21 września 2017, 18:07

świadczenie rodzicielskie....