Newsy   

KDS w sprawie likwidacji OPS i ŚOO

Przedstawiciele organizacji związkowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy i Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego wezmą dnia 6 grudnia br. udział w kolejnym spotkaniu Miejskiej Komisji Dialogu Społecznego w sprawie grupowych zwolnień pracowników w związku z likwidacją OPS i ŚOO.

Głos pracowników likwidowanych placówek wspierać będą eksperci Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Stanowisko pracodawcy reprezentował będzie Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Możliwe, iż uczestnikami KDS będą również dyrektorzy likwidowanych placówek – bezpośredni pracodawcy grupy osób, którym już wręczono wypowiedzenie umowy o pracę.

W związku z realizacją przyjętej przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwały likwidującej Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. Andrzeja Tymowskiego dotychczas realizowane zadania pomocowe dla mieszkańców od stycznia 2013 roku obsługiwać będzie zmniejszona o blisko 50% liczba pracowników. Obecnie niemal wszyscy przewidziani do zwolnienia pracownicy już nie świadczą pracy na rzecz mieszkańców dzielnicy. Nie jest już przestrzegany ustawowy standard zatrudnienia jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców.

Miejska Komisja Dialogu Społecznego pochyli się nad losem mieszkańców oraz  pracowników dwóch likwidowanych śródmiejskich placówek pomocowych. Komisja spotka się dnia 6 grudnia 2012 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy (RATUSZ) przy pl. Bankowym 3/5.

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Likwidacja OPS Śródmieście w Warszawie  

źródło: info. własna
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

rpo

Zastępca RPO z prośbą w sprawie standaryzacji usług na rzecz osób bezdomnych

19 kwietnia 2016      TAGI:         
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dostrzegając obawy organizacji społecznych...»
Postulat RPD w sprawie zmian m.in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

RPD w sprawie kar za bierną postawę w sytuacji przemocy wobec dzieci

28 grudnia 2016      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka proponuje zwiększenie karnoprawnej ochrony ofiar przestępstw...»
rodzina 500+

MRPiPS w sprawie 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej

09 września 2016      TAGI:         
W dniu 08.09.2016 r. na stronie internetowej MRPiPS został opublikowany komunikat wsprawie...»
Ministerstwo-Rodziny

Projekt rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej (z dn. 9.09.2016)

20 września 2016      TAGI:      
Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pojawił się projekt rozporządzenia...»
clause-684509_960_720

Jest już nowe rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

08 września 2016      TAGI:   
Dotychczas na łamach portalu ops.pl informowaliśmy o projekcie „nowego” rozporządzenie...»