Newsy

Kryterium dochodowe w świadczeniach rodzinnych


Rząd negatywnie zaopiniował poselski projekt zmian w świadczeniach rodzinnych, zakładający podwyższenie kryterium dochodowego z 539 do 1000 zł dla wszystkich rodzin. Zdaniem Rady Ministrów proponowana nowelizacja ma braki merytoryczne i jest niemożliwa do sfinansowania przez budżet.

Świadczenia rodzinne: Nie ma pieniędzy na zmianę kryterium dochodowego


Posłowie zaproponowali podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych z 539 do 1000 zł dla wszystkich rodzin. Oznacza to rezygnację ze stosowania innego, podwyższonego kryterium dochodowego w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.


Obecnie kryterium dochodowe dla takiej rodziny wynosi 623 zł, a od 1 listopada 2014 r. będzie to 664 zł. W przypadku pozostałych rodzin jest to 539 zł, a od 1 listopada 2014 r. będzie to 574 zł.


Zdaniem rządu, dla poselskiej propozycji nie przedstawiono żadnego uzasadnienia, a świadczenia rodzinne są finansowane z budżetu państwa, co oznacza, że w obecnych realiach finansowych proponowana kwota nie może być zaakceptowana.


Dlatego też obecne rozróżnienie: na rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i pozostałe trzeba utrzymać i zachować dla nich osobne wysokości kryteriów dochodowych. Sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym jest trudniejsza, ponieważ ponoszą one dodatkowe wydatki na leczenie, rehabilitację, itp.


Zdaniem posłów należy też uzależnić wysokość zasiłku rodzinnego od dochodu osiąganego w rodzinie. Według nich wysokość zasiłku miałaby wynosić miesięcznie: 1) 300 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby uczącej się) nie przekroczy 700 zł, 2) różnicę między kwotą 1000 zł a wysokością dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochodu osoby uczącej się).


Zdaniem rządu, takie rozwiązanie komplikuje istniejący system świadczeń rodzinnych i wprowadza niesprawiedliwy sposób obliczania zasiłku rodzinnego. Oznacza to, że gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 700 zł, do takiej rodziny trafiałoby 300 zł – niezależnie od osiągniętego dochodu. Natomiast jeśli dochód rodziny przekroczy 700 zł – będzie to różnica między 1000 zł a osiągniętym dochodem. W praktyce oznacza to, że rodzinach lepiej sytuowanych (dochód w przedziale 701-1000 zł) zasiłek rodzinny będzie wypłacany w takiej wysokości, aby ich dochód na rodzinę z zasiłkiem wynosił 1000 zł.


Posłowie postulują również zastąpienie dokonywanej co 3 lata weryfikacji kryterium dochodowego i wysokości świadczeń rodzinnych – coroczną weryfikacją uwzględniającą poziom inflacji (z poprzedniego roku) i wysokość minimalnego wynagrodzenia. Obecnie kryteria dochodowe są weryfikowane co 3 lata przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z uwzględnieniem wyniku badania progu interwencji socjalnej.


Zdaniem rządu, poselska propozycja budzi wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim jest nie do zrealizowania w obecnej sytuacji budżetowej. Poza tym, w poselskim projekcie nie wskazano też sposobu uwzględniania inflacji i minimalnego wynagrodzenia. Tym samym nie jest jasne, w jaki sposób będą podwyższane zasiłki rodzinne i kryteria dochodowe do nich uprawniające, co godzi w konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa.


Zadaniem rządu, wskazana przez posłów kwota 11,6 mld zł, jako roczne wydatki na zasiłki rodzinne – została niedoszacowana i obliczona na podstawie błędnych danych. Niedoszacowanie wynika przede wszystkim z zaniżonej w połowie liczby dzieci w rodzinach z jednym dzieckiem oraz przeciętnych wysokości przyszłego zasiłku.Źródło: CIR, /aba/
www.samorzad.pap.pl
Serwis Samorządowy PAP

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Sejm-RP

Kolejne zmiany do Ustawy o świadczeniach rodzinnych – dodatki do zasiłku rodzinnego

W dniu 24 kwietnia 2017 r. wpłynął do sejmu projekt ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach...»
Sejm-RP

Projekt ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – kolejny etap

10 maja 2016      TAGI:      
Jest już dostępne sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw rodziny z posiedzenia zdnia...»
family-1466261_960_720

Projekt zmiany kryteriów dochodowych w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

11 maja 2017      TAGI:      
Senat RP podejmuje pracę nad projektem ustawy o zmianie Ustawy o pomocy osobom uprawnionym...»
writing-933262_1280

„Nowe – stare” sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

15 marca 2016      TAGI:   
W dniu 31 grudnia 2015 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki...»