Newsy

Projekt dla pracowników służb społecznych – Zagrożenia cyberprzestrzeni


\”PI-PWP ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI – NOWE KOMPETENCJE PRACOWNIKA SOCJALNEGO\”. Pod wpływem mediów i technologii informacyjnych, zmieniają się tradycyjne postacie zagrożeń wywołujące dysfunkcje, patologie społeczne, a nawet wykluczenie społeczne. Dlatego też głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami i osobami potrzebującymi pomocy w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń. INNOWACYJNY PROJEKT „PI – PWP ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI – NOWE KOMPETENCJE PRACOWNIKA SOCJALNEGO”
Projekt współpracy ponadnarodowej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROKEKTU
Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń. Powstanie produktu pozwoli na uzupełnienie luki w istniejącym systemie kształcenia kadr służb społecznych o zagadnienia związane z cyberprzestrzenią.
Projekt przyczyni się do zwiększenia skuteczności realizowanej polityki socjalnej.

REALIZATORZY PROJEKTU
Realizatorami projektu PI – PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego są Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie (WSP TWP) oraz Rezekne Higher Education Institution na Łotwie.
http://warszawa.wsptwp.eu/
http://www.ru.lv/

OPIS PROJEKTU
Ostatecznym produktem projektu będzie program wydany w formie publikacji, w wersji papierowej oraz elektronicznej. To nowoczesne narzędzie w systemie kształcenia na odległość, oferowane przez WSP TWP w Warszawie będzie udostępniane w ramach oferty edukacyjnej i kursów dla pracowników socjalnych. Grupa docelowa zostanie wyposażona w nowe narzędzia i metody działania, co umożliwi zdobycie wielu przydatnych umiejętności. Oprócz tego realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia luki w zapotrzebowaniu na profesjonalnie przygotowanych pracowników socjalnych.

Produkt finalny będzie opierał się na doświadczeniu specjalistów biorących udział w projekcie, ich wiedzy merytorycznej, jak również uwagach zgłaszanych przez grupę docelową. Głównym założeniem innowacyjnego projektu jest to, że finalne rezultaty zostaną wykorzystane w praktyce. Co więcej produkt może przyczynić się do zwiększenia skuteczności realizowanej polityki socjalnej w Polsce i na Łotwie.

ADRESACI PROJEKTU
Użytkownicy – pracownicy instytucji kształcących kadry służb społecznych (pracowników socjalnych)
Odbiorcy – pracownicy służb społecznych

Użytkownicy, czyli osoby prowadzące zajęcia szkoleniowe, otrzymają nowe narzędzia w postaci innowacyjnego programu edukacyjnego w wersji papierowej i elektronicznej, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy. Odbiorcy, czyli osoby pracujące w zawodzie pracownika socjalnego, dzięki nowej metodzie i narzędziom będą mogły rozwiązać swoje problemy w obszarze niemożności zaoferowania dostatecznych rozwiązań pomocowych osobom, które doświadczyły problemów stwarzanych przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne.

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA OFICJALNĄ STRONĘ PROJEKTU:
http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/
lub NA FANPAGE: [ tutaj

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

url

Bezpłatne leki dla seniorów

11 maja 2016      TAGI:   
Prezydent RP podpisał w dniu 4 maja 2016 r. Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie...»
mrpips_tabliczka

„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2017

22 grudnia 2016      TAGI:         
Została już ogłoszona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej treść programu...»
kwon-ji-yong-2525598_960_720

Projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Nie tak dawno na łamach portalu informowaliśmy o planach Ministerstwa Rodziny...»
irss

Prenumerata specjalistycznych czasopism Instytutu Rozwoju Służb Społecznych 20% taniej!

28 stycznia 2016      TAGI:      
Instytut Rozwoju Służb Społecznych przygotował w ramach prenumeraty czasopism narok...»
book-1836434_1280

Projekt zmian do ustaw dotyczących 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, KRD oraz pomocy społecznej

24 lutego 2017      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami...»