Newsy

Projekt dla pracowników służb społecznych – Zagrożenia cyberprzestrzeni


\”PI-PWP ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI – NOWE KOMPETENCJE PRACOWNIKA SOCJALNEGO\”. Pod wpływem mediów i technologii informacyjnych, zmieniają się tradycyjne postacie zagrożeń wywołujące dysfunkcje, patologie społeczne, a nawet wykluczenie społeczne. Dlatego też głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami i osobami potrzebującymi pomocy w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń. INNOWACYJNY PROJEKT „PI – PWP ZAGROŻENIA CYBERPRZESTRZENI – NOWE KOMPETENCJE PRACOWNIKA SOCJALNEGO”
Projekt współpracy ponadnarodowej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROKEKTU
Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń. Powstanie produktu pozwoli na uzupełnienie luki w istniejącym systemie kształcenia kadr służb społecznych o zagadnienia związane z cyberprzestrzenią.
Projekt przyczyni się do zwiększenia skuteczności realizowanej polityki socjalnej.

REALIZATORZY PROJEKTU
Realizatorami projektu PI – PWP Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego są Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie (WSP TWP) oraz Rezekne Higher Education Institution na Łotwie.
http://warszawa.wsptwp.eu/
http://www.ru.lv/

OPIS PROJEKTU
Ostatecznym produktem projektu będzie program wydany w formie publikacji, w wersji papierowej oraz elektronicznej. To nowoczesne narzędzie w systemie kształcenia na odległość, oferowane przez WSP TWP w Warszawie będzie udostępniane w ramach oferty edukacyjnej i kursów dla pracowników socjalnych. Grupa docelowa zostanie wyposażona w nowe narzędzia i metody działania, co umożliwi zdobycie wielu przydatnych umiejętności. Oprócz tego realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia luki w zapotrzebowaniu na profesjonalnie przygotowanych pracowników socjalnych.

Produkt finalny będzie opierał się na doświadczeniu specjalistów biorących udział w projekcie, ich wiedzy merytorycznej, jak również uwagach zgłaszanych przez grupę docelową. Głównym założeniem innowacyjnego projektu jest to, że finalne rezultaty zostaną wykorzystane w praktyce. Co więcej produkt może przyczynić się do zwiększenia skuteczności realizowanej polityki socjalnej w Polsce i na Łotwie.

ADRESACI PROJEKTU
Użytkownicy – pracownicy instytucji kształcących kadry służb społecznych (pracowników socjalnych)
Odbiorcy – pracownicy służb społecznych

Użytkownicy, czyli osoby prowadzące zajęcia szkoleniowe, otrzymają nowe narzędzia w postaci innowacyjnego programu edukacyjnego w wersji papierowej i elektronicznej, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy. Odbiorcy, czyli osoby pracujące w zawodzie pracownika socjalnego, dzięki nowej metodzie i narzędziom będą mogły rozwiązać swoje problemy w obszarze niemożności zaoferowania dostatecznych rozwiązań pomocowych osobom, które doświadczyły problemów stwarzanych przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne.

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA OFICJALNĄ STRONĘ PROJEKTU:
http://cyberprzestrzen.wsptwp.eu/
lub NA FANPAGE: [ tutaj

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

mrpips_tabliczka

„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2017

22 grudnia 2016      TAGI:         
Została już ogłoszona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej treść programu...»
konfa

Konferencja „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”

03 listopada 2017      TAGI:      
15 listopada w Warszawie odbędzie się XVII edycja ogólnopolskiej konferencji: „Zarządzanie...»
korczaka

Seminarium „Przyszłość usług społecznych w Polsce”

08 grudnia 2016      TAGI:   
12 grudnia br. na Wydziale Nauk Społecznych WSP im. J. Korczaka w Warszawie przy ul.Urbanistów...»
Sejm-RP

Projekt ustawy o zmianie Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

18 listopada 2016      TAGI:         
Obecnie trwają prace legislacyjne nad poselskim projektem o zmianie Ustawy o pomocy...»
za zyciem

Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” – 6 priorytetowych celów

27 stycznia 2017      TAGI:         
W dniu 30.12.2016 r. została opublikowana Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20grudnia...»
karolin_a » 23 listopada 2017, 21:07

uzyskanie dochodu jak to zrobić

aleksandra2 » 23 listopada 2017, 20:27

zdo a znaczny stopień??????????

DanaUM » 23 listopada 2017, 16:39

Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia

olik » 23 listopada 2017, 16:23

Urlop wychowawczy a 6 miesięcy?