Newsy

Nowa profesja – asystent rodziny

Jest już dostępna kolejna publikacja książkowa poświęcona działalności asystentów rodziny w Polsce. Nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego \”AKAPIT\” ukazała się książka autorstwa Izabeli Krasiejko pt. „Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej”.

Książka Izabeli Krasiejko zatytułowana „Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej” stanowi efekt zarówno studiów teoretycznych, badań empirycznych oraz – co trzeba szczególnie podkreślić – działań praktycznych. Autorka jest bowiem powszechnie znanym promotorem nowej profesji jaką jest zawód asystenta rodziny. Od samego początku pojawienia się w Polsce możliwości realizowania projektu „Asystent Rodziny” współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej z całego kraju, które podjęły się wprowadzenia w życie tej innowacji.

Dr Izabela Krasiejko od kilku już lat zajmuje się problematyką asystentury rodziny. Na ten temat napisała kilka książek oraz kilkadziesiąt artykułów. Wygłosiła wiele referatów na konferencjach naukowych i metodycznych. Prezentowana tu książka stanowi swoiste ukoronowanie aktywności naukowej i praktycznej Autorki. Publikacja uzyskała wysoką ocenę recenzentów wydawniczych.

Dr hab. Anna Kotlarska-Michalska prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podkreśla, że „Autorka pracy postawiła sobie bardzo jasny, ale nie taki prosty cel badawczy – poznanie procesu tworzenia się nowej roli zawodowej i nowego zawodu poprzez opis kształtowania się asystentury rodzinnej jako nowej formy pomocy rodzinie (…). Ten cel został zrealizowany nie tylko dzięki szerokiej wiedzy Autorki o ustawowej i praktycznej stronie zawodu asystenta rodziny, ale przede wszystkim na bazie rzetelnie przeprowadzonych badań empirycznych – opartych na wielu technikach. Dzięki temu powstała pierwsza monografia, obrazująca istotę pracy asystenta rodziny w różnych relacjach i powiązaniach z przedstawicielami służb społecznych i różnych instytucji, z którymi styka się on w trakcie wykonywania specyficznej misji i odpowiedzialnego zawodu, współkreowanego przez wiele czynników. (…) Można wyrazić słowa uznania pod adresem Autorki; wykonała ona pionierskie badania nad rolą asystenta rodziny (…)”.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski z Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie akcentuje, że książka „stanowi dużą wartość poznawczą i praktyczną i zasługuje na bardzo wysoką ocenę. Z pewnością może stać się ważnym źródłem wiedzy dla szerokiego grona czytelników. Przede wszystkim chodzi o asystentów rodziny zainteresowanych rozwojem swojego warsztatu, a co za tym idzie przeobrażeniem się zawodu w profesję, a także osób będących we władzach gmin, kadry kierującej ośrodkami pomocy społecznej, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i socjologów zajmujących się różnymi formami pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. To także bardzo dobra pomoc dla studentów pracy socjalnej, resocjalizacji, pedagogiki, psychologii i socjologii oraz pokrewnych dyscyplin”.


Spis treści publikacji „Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej”.
http://www.weakapit.pl/ksiazki/st/zawod_asystenta_rodziny…_st.pdf

Internetowy Sklep Wydawnictwa Edukacyjnego \”AKAPIT\”
www.sklep.weakapit.pl/product.php?id=445oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 2017 – składanie zapotrzebowania na środki

26 kwietnia 2017      TAGI:         
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program...»

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

  W dniu 28.07.2017 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rozporządzenie...»

Legalizacja oprogramowania Microsoft Windows – Karta Dużej Rodziny

16 stycznia 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat w sprawie legalizacji...»

Będzie nowa ustawa o ochronie danych osobowych?

19 kwietnia 2017      TAGI:   
Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji został opublikowany projekt ustawy o ochronie danych...»

Zmiany w systemie wsparcia rodziny

27 lipca 2017      TAGI:      
  W dniu 26.07.2017 r. została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. ozmianie...»