Newsy

Projekt dla osób niepełnosprawnych z woj. podkarpackiego

Fundacja Fuga Mundi zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do bezpłatnego udziału w projekcie „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Okres realizacji projektu: 01.03.2013-31.05.2014

Uczestnik projektu będzie mógł bezpłatnie
skorzystać  m.in. z instrumentów wsparcia: • wyjazdowych warsztatów,

 • poradnictwa zawodowego,

 • pośrednictwa pracy,

 • giełd pracy,

 • staży rehabilitacyjnych,

 • szkoleń zawodowych,

 • wsparcia finansowego w rozpoczęciu/kontynuacji nauki,

 • organizacji praktyk zawodowych.

Zapewniamy m.in. profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych predyspozycji osoby chcącej podjąć pracę. Uczestnicy oraz ich najbliżsi będą mogli skorzystać z usług psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenera pracy, prawnika.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych, policealnych, szkół wyższych: • zamieszkujących woj. podkarpackie,

 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (w przypadku stopnia umiarkowanego kwalifikowalność do projektu dokonywana będzie na podstawie orzeczenia z 2 symbolami niepełnosprawności lub orzeczenia z 1 kodem /symbolem + zaśw lekarskie (może być od lekarza rodzinnego) o niepełnosprawności współistniejącej),

 • w wieku od 16 do 30 lat;

 • nieaktywnych zawodowo;

 • nie uczących się i nie studiujących;

 • osoby, chcące kontynuować kształcenie: w szkole policealnej, na uczelni wyższej – również studia podyplomowe oraz doktoranckie, w formie e-learningowej

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: jnitek@wp.pl  


oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Postulat RPD w sprawie zmian m.in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Prace społecznie użyteczne dla dłużników alimentacyjnych

05 sierpnia 2016      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka pismem z dnia 03.08.2016 r. wystąpili...»
people-1010001_960_720

Schroniska dla bezdomnych świadczące usługi opiekuńcze

08 sierpnia 2017      TAGI:      
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało powstanie...»
baby-1556421_1280

Projekt zmiany w systemie wsparcia rodzin

14 czerwca 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Rodzinnej złożyło projekt ustawy o zmianie...»
refundacja

Bezpłatne leki dla pacjentów 75+ – nowe informacje

25 sierpnia 2016      TAGI:   
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem wykazu leków, z których będą mogli korzystać...»