Newsy

Projekt dla osób niepełnosprawnych z woj. podkarpackiego

Fundacja Fuga Mundi zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do bezpłatnego udziału w projekcie „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Okres realizacji projektu: 01.03.2013-31.05.2014

Uczestnik projektu będzie mógł bezpłatnie
skorzystać  m.in. z instrumentów wsparcia: • wyjazdowych warsztatów,

 • poradnictwa zawodowego,

 • pośrednictwa pracy,

 • giełd pracy,

 • staży rehabilitacyjnych,

 • szkoleń zawodowych,

 • wsparcia finansowego w rozpoczęciu/kontynuacji nauki,

 • organizacji praktyk zawodowych.

Zapewniamy m.in. profesjonalną pomoc w znalezieniu zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych predyspozycji osoby chcącej podjąć pracę. Uczestnicy oraz ich najbliżsi będą mogli skorzystać z usług psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, trenera pracy, prawnika.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych, policealnych, szkół wyższych: • zamieszkujących woj. podkarpackie,

 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (w przypadku stopnia umiarkowanego kwalifikowalność do projektu dokonywana będzie na podstawie orzeczenia z 2 symbolami niepełnosprawności lub orzeczenia z 1 kodem /symbolem + zaśw lekarskie (może być od lekarza rodzinnego) o niepełnosprawności współistniejącej),

 • w wieku od 16 do 30 lat;

 • nieaktywnych zawodowo;

 • nie uczących się i nie studiujących;

 • osoby, chcące kontynuować kształcenie: w szkole policealnej, na uczelni wyższej – również studia podyplomowe oraz doktoranckie, w formie e-learningowej

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: jnitek@wp.pl  


oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Bezpłatny wykład otwarty „Rola i znaczenie osób wspierających rodzinę” (Warszawa)

01 czerwca 2017      TAGI:         
W dniu 6 czerwca 2017 (godz. 13:30 - 15:30) Komitet Ochrony Praw Dziecka organizuje...»

Szkolenie GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji

11 grudnia 2017      TAGI:      
Na czym polega istota unijnej reformy ochrony danych osobowych? Jakie są jej cele?...»

Projekt zmiany kryteriów dochodowych w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

11 maja 2017      TAGI:      
Senat RP podejmuje pracę nad projektem ustawy o zmianie Ustawy o pomocy osobom uprawnionym...»

RPD o narzędziach dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

16 stycznia 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do wypracowania...»

Uwaga: szkolenie dla ABI

02 listopada 2017      TAGI:      
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) organizuje bezpłatne szkolenie...»