Newsy

Spotkanie założycielskie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Celem Federacji jest kreowanie, opiniowanie i wdrażanie polityki społecznej w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności oraz integracja środowisk pracujących w obszarze bezdomności poprzez wymianę informacji, doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw.

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy

Uzupełniając i aktualizując wcześniejsze informacje (w tym formularze).

W imieniu partnerów realizujących zadanie 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w projekcie \”Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej\”:
. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
. Caritas Diecezji Kieleckiej
. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
. Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA
. Stowarzyszenie MONAR
. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

pragniemy zaprosić na spotkanie założycielskie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, które odbędzie się 7 czerwca 2013 roku w godzinach 10.00 – 15.00 w Hotel Ambasador Centrum zlokalizowanym przy Al. Piłsudskiego 29, 90-307 Łódź.

Celem Federacji jest kreowanie, opiniowanie i wdrażanie polityki społecznej w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności oraz integracja środowisk pracujących w obszarze bezdomności poprzez wymianę informacji, doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw.

7 czerwca 2013 roku w Łodzi planowane jest spotkanie założycielskie federacji organizacji, uchwalenie statutu i ustanowienie organizacji. Po formalnym zawiązaniu federacji organizacji otwarte zostanie członkostwo dla wszystkich zainteresowanych organizacji regionalnych i lokalnych.

Członkiem Federacji będą mogły być zarówno organizacje pozarządowe jak i instytucje sektora publicznego działające w obszarze przeciwdziałania zjawisku bezdomności (w rozumieniu Europejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS opracowanej i opublikowanej przez Europejską Federację Organizacji Krajowych Pracujących z Osobami Bezdomnymi FEANTSA) oraz wspierania partycypacji osób bezdomnych w życiu społecznym.
Do współtworzenia organizacji i pierwszego członkostwa w związku organizacji zapraszamy obecnie:
1. ogólnopolskie organizacje prowadzące działalność statutową w obszarze problematyki bezdomności (działające przynajmniej na terenie dwóch województw)
2. federacje, sieci i związki (posiadające osobowość prawną) organizacji i instytucji działających w obszarze problematyki bezdomności
3. podmioty publiczne i organizacje pozarządowe biorące udział w pilotażu wdrożenia standardów Modelu GSWB (formalni uczestnicy partnerstw lokalnych)

W załączeniu wysyłamy Państwu
• zaproszenie wraz z programem i propozycją statutu
• deklarację woli powołania federacji i uczestnictwa w spotkaniu
• deklarację członkowską federacji.
• zgłoszenie uczestników spotkania

Wszystkie podmioty (pozarządowe i publiczne) zainteresowane członkostwem w Federacji i udziałem w spotkaniu założycielskim prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji woli powołania federacji w nieprzekraczalnym terminie: 3 czerwca 2013 roku g.12.00 i przesłanie na adres: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, ul. Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk; biuro@pfwb.org.pl; tel./fax 58 341 17 20

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani członkostwem w federacji prosimy o wyznaczenia jednego delegata (pełnomocnika z prawem głosu) reprezentującego na spotkaniu założycielskim Waszą organizację. Delegat będzie mógł złożyć deklarację członkowską Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Deklaracja członkowska zostanie złożona po uchwaleniu statutu i zawiązaniu organizacji założycielskich. Istnieje możliwość zgłoszenia także innych przedstawicieli reprezentujących Państwa organizację, ale już bez prawa głosu.

Wszelkie uwagi względem propozycji statutu prosimy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2013 na adres mailowy biuro@pfwb.org.pl W trakcie spotkania założycielskiego nie będzie możliwości zgłoszenia odrębnych uwaga względem projektu statutu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami pod linkiem
http://www.pfwb.org.pl/2013/05/zaproszenie-na-spotkanie-zalozycielskie-ogolnopolskiej-federacji-na-rzecz-rozwiazywania/


oprac. ops.pl angoc 

Komentarze (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Postulat RPD w sprawie zmian m.in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

05 maja 2016      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie oraz wdrożenie...»

Warszawa. Spotkanie Grupy „Inspiracja”

08 stycznia 2016      TAGI:   
Fundacja PSYCHOCENTER w ramach programu rozwojowego coaching w OPS zaprasza pracowników...»
Ministerstwo-Rodziny

Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności – wyniki konkursu

29 kwietnia 2016      TAGI:      
W dniu 28.04.2016 r. zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu w ramach „Programu...»
asos_logo_ai-01

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2017

13 grudnia 2016      TAGI:         
W dniu 06.12.2016 r. został ogłoszony konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane...»
zima

Apel Minister RPiPS na rzecz bezdomnych przed nadchodzącą zimą

30 października 2017      TAGI:      
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki...»