Newsy

Zmieniają pomoc społeczną


Co zrobić, aby  pieniądze przeznaczane na pomoc społeczną przynosiły lepsze rezultaty, a pracownicy socjalni mieli większą satysfakcję z wykonywanej pracy? Sposobem ma być organizowanie społeczności lokalnej czyli praca z całymi społecznościami lokalnymi ukierunkowana na aktywizację mieszkańców.  Właśnie ruszył wielki program szkoleniowych, w ramach którego 3 tys. pracowników socjalnych poznaje metodę pracy ze społecznością.

W sumie zrealizowanych zostanie 120 dwudniowych szkoleń na terenie całego kraju. Uczestnicy podczas spotkań poznają główne założenia modelu organizowania społeczności lokalnej [ http://www.osl.org.pl/osl/ ], dowiadują się jak współpracować z grupami, poznają takie narzędzia jak budowanie partnerstw czy wolontariat. Podczas szkoleń mówi się o tym jakie są założenia nowej roli pracowników socjalnych oraz jakie są uwarunkowania organizacyjne i prawne związane z wprowadzeniem OSL w ośrodkach.  Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

To jest zmiana, która idzie w polskiej pomocy społecznej – z biernej na aktywną, wykorzystująca możliwości ludzi i uruchamiająca energię grup i społeczności do samopomocy –  mówi Paweł Jordan, lider ds. edukacji w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Sami uczestnicy szkoleń podkreślają, że trzeba odejść od biurokracji, a zacząć wydobywać potencjał ludzi i wzmacniać ich samodzielność.  Mówią o znaczeniu jakie ma stosowanie metody OSL dla lokalnej społeczności, ale też jej wpływie na wizerunek samego ośrodka. Uświadamiają sobie, że wiele zależy od nich samych, choć często wymaga to przełamania ich własnych uprzedzeń.

To jest przyszłość pomocy społecznej – podsumowuje Paweł Jordan.

Szczegółowy program i terminy szkoleń można znaleźć na stronie internetowej www.osl.org.plModel organizowania społeczności lokalnej został wypracowany wspólnie przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytut Spraw Publicznych.  Model zakłada wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych jakie będzie pełnił pracownik socjalny: animatora lokalnego, organizatora sieci społecznych i lokalnego polityka społecznego, a jego głównym celem jest aktywizowanie grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją.

Prace nad modelem oraz jego upowszechnianie poprzez szkolenia realizowane jest w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.  Jego celem jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. Projekt zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest na zasadzie partnerstwa publiczno-społecznego.

autor: Radosław Wałkuski, CAL
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Apel Minister Elżbiety Rafalskiej o pomoc osobom bezdomnym podczas zimy

03 stycznia 2016      TAGI:      
W ostatnich dniach w całej Polsce występują niskie temperatury sięgające nawet...»
logo_prgram_pomoc_zywnosciowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

24 sierpnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z wytycznymi MRPiPS już od sierpnia 2016 rozpocznie się okres realizacji dostaw...»
bread-399286_960_720

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – konsultacje społeczne

27 marca 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje o prowadzeniu przez Komisję...»
hand-861276_1280

Pomoc prawna i psychologiczna dla pracowników socjalnych

20 grudnia 2016      TAGI:   
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»