Newsy

Zaproszenie na bezpłatną konferencję poświęconą standardom pieczy zastępczej i prowadzenia szkół przez organizacje pozarządowe

Konferencja, na którą zapraszają Państwa Sieć SPLOT, Stowarzyszenie BORIS oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, będzie okazją do przedstawienia rezultatów wypracowanych w trakcie projektu Sieci SPLOT „ProNGO – standardy III sektora” oraz do dyskusji na temat praktycznych aspektów wdrażania standardów usług publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z samorządem. Termin: 12 czerwca (środa), w godzinach 10.30 – 15.30. Miejsce: Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a, w Warszawie.

Usługi, które zestandaryzowano w ramach projektu, to organizowanie pieczy zastępczej oraz prowadzenie szkół przez organizacje pozarządowe.

Program konferencji:

10.30-11.00 Rejestracja uczestników

11.00-11.15 Otwarcie konferencji (Iza Siander, Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

11.15-12.00 Rola standaryzacji w usługach społecznych (Zbigniew Wejcman, BORIS)

12.00-12.30 Projekt „ProNGO – standardy III sektora” (Dorota Piechowicz OCWIP, Ewa Gałka PISOP)

12.30-12.45 Przerwa

12.45-13.15 Standard prowadzenia szkół (Ewa Gałka, Centrum PISOP)

13.15 – 13.45 Standard organizowania pieczy zastępczej (Dorota Piechowicz, OCWIP)

13.45 – 14.00 Dyskusja moderowana, cz I

14.00 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.15 Dyskusja moderowana, cz II

15.15 – 15.30 Podsumowanie, zakończenie konferencji

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44a, w dniu 12 czerwca (środa), w godzinach 10.30 – 15.30.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem na adres ewelina@boris.org.pl najpóźniej do dnia 7 czerwca 2013r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zbiorcze potwierdzenie przyjęcia na konferencję zostanie przesłane drogą mailową 8 czerwca 2013r.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Stowarzyszenie BORIS: Ewelina Markowska, Magdalena Gołębiowska

00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 50 lok 1, tel. 022/620-31-92
……………………………………………………………………

Projekt „ProNGO – standardy III sektora” realizowany jest przez Sieć SPLOT we współpracy z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Stowarzyszeniem Centrum PISOP z Leszna/Poznania oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Opola w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od marca 2012 roku do grudnia 2013 roku.

http://new1.boris.org.pl/zaproszenie-na-konferencje-prongo-standardy-iii-sektora/#more-2378 oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Odebranie dziecka przez kuratora sądowego – będą zmiany?

26 lipca 2017      TAGI:      
  Jak podnosi Rzecznik Praw Dziecka organizatorem oraz jednoczesnym wykonawcą...»

Rzecznik Praw Dziecka o instytucjonalnej pieczy zastępczej

13 stycznia 2017      TAGI:         
Rzecznik zwraca uwagę na problematykę pobytu małoletnich poniżej 10 roku życia...»

Bezpłatna superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej realizuje projekt "Superwizja dla osób...»

Pakiet zmian dla rodzin przyjęty przez Senat

18 lipca 2017      TAGI:      
  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o przyjęciu...»

Bezpłatna konferencja „Razem dla dziecka i rodziny”

13 października 2017     
Fundacja Dziecko i Rodzina zaprasza do uczestnictwa w konferencji "Razem dla dziecka...»