Newsy

Wyprawa Równość i Godność


Uczestnicy wyprawy \”Równość i Godność\” od kilku dni są już w trasie. Trasa wyprawy to 2 500 kilometrów dookoła Polski – 42 dni. Ten dystans pokonają trzy osoby niepełnosprawne, w tym dwie poruszające się na co dzień na wózkach inwalidzkich. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na konieczność stworzenia właściwych warunków do życia dla osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy wyprawy będą zbierać podpisy pod postulatami projektu \”RÓWNOŚĆ i GODNOŚĆ\” od wszystkich osób spotkanych na trasie wyprawy.

Poparcie dla tej inicjatywy ON mogą również zgłaszać internauci.
 
Organizatorzy zachęcają osoby, które nie będą mieć możliwości spotkania uczestników wyprawy na trasie, do o wypełnienie dokumentu o nazwie WSPARCIE i przesłanie go na adres e-mail: twkgorzow@interia.pl

Strona Internetowa wydarzenia: http://www.rig-wyprawa.blogspot.com/ 

Zobacz trasę wyprawy [ tutaj ].jpg

Trasa wyprawy to 2 500 kilometrów dookoła Polski. Dystans ten  pokonają trzy osoby niepełnosprawne, w tym dwie poruszające się na co dzień na wózkach inwalidzkich. Są to byli sportowcy:

1. Teresa Pruska-Kołodziej
2. Małgorzata Korzeniowska
3. Bogusław Nowak 
 
\”Chcemy żeby wszystkie postanowienia, które zostały zapisane w ustawach i konwencji praw osób niepełnosprawnych były realizowane w praktyce\” – mówią uczestnicy wyprawy.

Postulaty

Apelujemy, żeby wszystkie postanowienia, które zostały zapisane w ustawach i konwencji praw osób niepełnosprawnych były realizowane w praktyce.

Postulujemy, aby:

1. Zadbano o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

2. Matki narodzonych dzieci niepełnosprawnych mogły być zatrudniane jako ich opiekunki, a tym samym wypracowywałyby sobie prawo do emerytury.

3. Budynki użyteczności publicznej, urzędy, placówki kultury, szkoły, przedszkola, przychodnie a także budynki mieszkalne były bez barier architektonicznych.

4. Dokonano likwidacji barier architektonicznych na ulicach: obniżenie krawężników, sygnalizacja dźwiękowa.

5. Dokonano weryfikacji kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i wszystkich przedmiotów do funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w życiu codziennym. Uważamy, że udział w zakupie sprzętu nie powinien przekraczać 20% wartości obciążającej pacjenta.

6. Zapewniono dostęp do wczesnej i systematycznej rehabilitacji w zakresie niepełnosprawności.

7. Ministerstwo Sportu i Turystyki a także federacje  sportowe zadbały o powołanie centralnego ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego „ZA METĄ” dla byłych, wieloletnich sportowców, którzy stali się osobami niepełnosprawnymi.
 
LUBUSKIE CENTRUM EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ i SPECJALISTYCZNEJ oraz kilka portali internetowych udzieliło już wsparcia medialnego dla projektu „RÓWNOŚĆ I GODNOŚĆ”, ktorego pomysłodawcą jest Gorzowskie Koło Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Środowisko ON i pracownicy socjalni

Ważną rekomendacją w tej sprawie dla pracowników socjalnych w Polsce, może być przesłanie Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych IFSW, które dotarło do pracowników socjalnych w związku z obchodzonym w roku 2003 Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. 
 
Prawa człowieka, praca socjalna i niepełnosprawność
 
Prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
zalicza się do podstawowych praw człowieka.
 
Każde państwo powinno promować prawa człowieka
osób niepełnosprawnych w każdym możliwym względzie.
 
Dyskryminacja, odseparowanie, wyłączenie, odsunięcie oraz stygmatyzujące traktowanie osób niepełnosprawnych powinny zostać zniesione.
 
Prawa człowieka dotyczą wszystkich, włączając tych z psychiczną, fizyczną
i psychologiczną niepełnosprawnością.
 
Pracownicy socjalni powinni zawsze angażować się w walkę o prawa człowieka i ludzką godność. 
 
(www.ifsw.org  SWAD` 2003, http://www.ops.pl/archiwum2/news.php?id=498)źródło: info. własna oraz LUBUSKIE CENTRUM
EDUKACJI SAMORZĄDOWEJ i SPECJALISTYCZNEJ
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

angel-2690619_960_720

Zasiłek pogrzebowy – projekt zmian

19 września 2017      TAGI:      
Trwają w sejmie prace nad projektem zmiany ustawy emeryturach i rentach. Docelowo projekt...»
system-71228_960_720

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych

18 września 2017      TAGI:      
W Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad nad projektem z dnia 12 września 2017roku...»
hand-588982_960_720

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej zostanie zniesiona?

15 września 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej...»
ec-cash-1750490_960_720

Minimalne wynagrodzenie za pracę w górę

15 września 2017      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia...»
stop-1131143_960_720

Propozycja opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z apelem o podjęcie działań w kierunku opracowania Narodowej...»
Lucy123 » 19 września 2017, 15:33

Dochód z tytułu najmu roziczony w formie ryczałtu

jola1965 » 19 września 2017, 15:14

NIP płatnika Składek ZUS zmieniony

Sofia » 19 września 2017, 15:07

ryczałt lub karta podatkowa- możemy wystąpić ?