Newsy

Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego

Raport „Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego” przedstawia rekomendowane przez Laboratorium Innowacji Społecznej zakresy trzech kluczowych dla organizowania społeczności lokalnej środowiskowych ról zawodowych pracownika socjalnego: animatora lokalnego, organizatora sieci społecznych (networkera) oraz lokalnego polityka społecznego (planisty).

Opracowanie zbiera i systematyzuje wnioski z pierwszych pilotażowych działań w zakresie wdrażania Ramowego Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej, a tym samym uściśla zakres ról zawodowych pracownika socjalnego pracującego ze społecznością lokalną.

Autorzy: Tomasz Kaźmierczak, Barbara Bąbska, Magdalena Popłońska-Kowalska, Marek Rymsza. Współpraca: Paweł Jordan, Bohdan Skrzypczak, Renata Stańczyk (ISP, CAL)

Publikację w formie pliku PDF można pobrać na stronie:

http://www.isp.org.pl/publikacje,1,594.html 

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      4 + 1 = ?    
'); }

ZOBACZ PODOBNE

„Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 – wyniki konkursu

03 kwietnia 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Partnerstwo...»

RPO w sprawie lokalu socjalnego po eksmisji

05 stycznia 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa...»

Wywiady środowiskowe w sprawach opieki nad dziećmi

26 czerwca 2017      TAGI:      
W dniu 20 czerwca 2017 r. został przyjęty przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości...»

Wsparcie pracownika socjalnego w sytuacjach zagrożenia – baza placówek

25 stycznia 2017      TAGI:   
Jak już informowaliśmy na łapach portalu (http://ops.pl/2016/12/pomoc-prawna-i-psychologiczna-dla-pracownikow-socjalnych/),...»

Nabór do Rady Zatrudnienia Socjalnego

28 lutego 2018      TAGI:      
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór uzupełniający do Rady...»