Newsy

Ogólnopolskie Dni Protestu


W związku z zaplanowanymi w dniach 11-14 września 2013 roku Ogólnopolskimi Dniami Protestu, organizowanymi przez NSZZ Solidarność, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej informuje, że popiera zaprezentowane postulaty central związkowych, w szczególności dotyczące kwestii społecznych oraz obywatelskich.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej popiera postulaty central związkowych (Forum Związków Zawodowych, NSZZ \”Solidarność\” oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych)

Federacja w szczególności popiera postulaty dotyczące kwestii społecznych oraz obywatelskich, za wyjątkowo niepokojące uznając podejmowane próby ograniczania wolności związkowych (projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych) oraz ograniczania inicjatyw obywatelskich (obywatelskie projekty ustaw, referendów).

W ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Federacja:

– przesłała oficjalne stanowisko Federacji do Przewodniczących trzech central związkowych popierające inicjatywę Ogólnopolskich Dni Protestu z uwzględnieniem kwestii istotnych dla środowiska zawodowego pracowników pomocy społecznej;

– przedstawiciele Zarządu Federacji wezmą udział w pikiecie organizowanej w dniu 11.09.2013 r. przed MPiPS oraz manifestacji organizowanej w dniu 14.09.2013 r. w Warszawie;

Zarząd zachęca również wszystkich członków Federacji do przyłączenia się do ww. akcji poprzez wsparcie koleżanek i kolegów działających w innych zakładowych organizacjach związkowych na terenie placówek pomocy społecznej oraz do wywieszenia plakatu organizowanej akcji.

PLAKAT: http://www.solidarnosc.org.pl/uploads/oryginal/5/5/c8c80_Stop_plakat.pdf 

Stanowisko Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w sprawie Ogólnopolskich Dni Protestu zostało wysłane dnia 5 września 2013 roku do Przewodniczących: Forum Związków Zawodowych, NSZZ \”Solidarność\” oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Pełna treść dokumentu w formacie (PDF) str. 1 | str. 2

\”Działania rządzących sprzeczne z celami polityki społecznej we wszystkich dziedzinach życia (edukacja, ochrona zdrowia, demografia, polityka zatrudnienia, zabezpieczenia i pomocy społecznej itd.) prowadzą do systematycznej dezintegracji i degradacji społecznej, narastającego poziomu ubóstwa, bezrobocia, różnych problemów społecznych i dysfunkcji, które są szczególnie zauważalne w pomocy społecznej\” – napisano w stanowisku Federacji, skierowanym do Przewodniczących trzech central związkowych organizujących Ogólnopolskie Dni Protestu.

źródło informacji:

Polska Federacja Związkowa
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
e-mail: federacja.socjalnych@hotmail.com 

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

wanderer-814222_960_720

Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych

30 stycznia 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o planowanym ogólnopolskim...»
set_med_2013_w-1024x659

Ogólnopolskie bezpłatne szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia!

05 września 2017      TAGI:      
Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza do udziału w ogólnopolskich bezpłatnych...»
session-2548826_960_720

Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich”

22 września 2017      TAGI:      
W dniu 21 września 2017 r. odbyła się konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich”...»
businessman-2606509_960_720

Konferencja – Konwencje o prawach osób niepełnosprawnych

21 września 2017      TAGI:      
W dniu 27 września 2017 r. odbędzie się konferencja, która ma na celu podsumowanie...»
exclamation-point-2427335_960_720

Kolejne zmiany do ustawy o pomocy społecznej

Z dniem 1 października 2017 r. wejdą w życie zmiany do stawy o pomocy społecznej...»
sanna » 23 września 2017, 14:17

SYGNITY - błędy w listach wypłat

izzka » 23 września 2017, 11:26

działalność na ryczałcie Izyda

Szarak » 23 września 2017, 11:04

Zaległe wynagrodzenie - odprawa wypłacone w 2016 r.

abin » 23 września 2017, 10:03

Jaki paragraf na konferencje dyrektora