Newsy

Cyfryzacja w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym


Proponowane rozwiązania mają na celu zinformatyzowanie działań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Utworzenie elektronicznej platformy usługowej umożliwi m.in. załatwienie sprawy przez obywatela w urzędzie przez Internet (złożenie wniosku, oświadczeń, zaświadczeń), jak również dokonanie skutecznego doręczenia obywatelowi pism przez organ (np. decyzja w postaci elektronicznej).

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/zalozenia-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw-/ 

Cyfryzacja umożliwi również pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie elektronicznej bezpośrednio na poziomie organ – organ. Powyższe ma na celu również likwidację barier administracyjnych w stosunku do obywateli, polegającą na zwolnieniu ich z konieczności pozyskiwania od różnych organów szeregu zaświadczeń i informacji, a także zmniejszenie biurokracji w stosunku do instytucji publicznych, a co za tym idzie również zmniejszenie kosztów związanych z realizacją zadań publicznych.

Zmiany mają więc na celu usprawnienie procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przez modyfikacje w zakresie działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie przyznawania tych świadczeń. Zmiany umożliwią również podniesienie jakości działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie orzekania o niepełnosprawności.


źródło: www.mpips.gov.pl/bip
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

binding-contract-948442_960_720

Projekt zmian do Ustawy o świadczeniach rodzinnych

10 marca 2017      TAGI:      
W dniu 23.02.2017 r. do sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach...»
Sejm-RP

Nowe kryterium dochodowe w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

07 listopada 2016      TAGI:   
W sejmie trwają prace nad nowelizacja Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom...»
dziennikustaw

UWAGA – nowy tekst jednolity Ustawy o świadczeniach rodzinnych

23 września 2016      TAGI:   
W dniu 21 września 2016 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
podlupa2

Temida pod Lupą: stereotypy, uprzedzenia i przesądy w sądach karnych i rodzinnych w sprawach związanych z przemocą wobec kobiet – konferencja

22 kwietnia 2016      TAGI:      
W dniu 28 kwietnia 2016 r. w godzinach 11.00 - 17.00 w Fundacji im. S. Batorego w Warszawie...»
logo_prgram_pomoc_zywnosciowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

24 sierpnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z wytycznymi MRPiPS już od sierpnia 2016 rozpocznie się okres realizacji dostaw...»