Newsy

Opinia Federacji o zmianach w pomocy społecznej


Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej skierowała do MPiPS w ramach prowadzonych konsultacji opinię na temat Założeń do zmian ustawy o pomocy społecznej. Jest to 13-stronicowy dokument, który uwzględnia uwagi organizacji członkowskich, zaprzyjaźnionych organizacji związkowych oraz osób niezrzeszonych, zainteresowanych planowanymi zmianami.

W dniu 04.10.2013 r. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przedłożyła własną opinię do założeń MPiPS do zmiany ustawy o pomocy społecznej.

Dokument liczący trzynaście stron powstał dzięki uwagom i zapytaniom zgłoszonym Federacji przez jej organizacje członkowskie, zaprzyjaźnione związki zawodowe oraz osoby niezrzeszone, które bardzo licznie zareagowały na informację o planach Ministerstwa.

Jako organizacja związkowa reprezentująca pracowników socjalnych i pomocy społecznej, a także dbająca o profesjonalny wymiar pomocy, czujemy się w obowiązku wyrazić swoje zastrzeżenia i obawy dotyczące procedowanych zmian.Nie jesteśmy bowiem przeciwni reformie, o którą sami zabiegamy, jednakże oczekujemy że jej realnym efektem nie będą kolejne oszczędności w systemie społecznego wsparcia, jedynie statystyczne zmniejszanie liczby osób korzystających z pomocy oraz redukcja zatrudnienia pracowników, a prawdziwe przeobrażenia służące efektywnemu rozwiązywaniu zróżnicowanych problemów społecznych. Żądamy również realnego dialogu osób odpowiedzialnych z pracownikami realizującymi w rzeczywistości zadania pomocy społecznej oraz ekspertami. Oprócz składanych deklaracji dialogu oczekujemy, że propozycje i postulaty naszego środowiska zostaną faktycznie uwzględnione oraz przełożą się na kształt ustawy o pomocy społecznej i nie będą tylko kolejnym wymaganym etapem w napisanym uprzednio scenariuszu wprowadzania zakładanych zmian.

PFZPSiPS w związku z projektem zmian w ustawie o pomocy społecznej, ma zamiar podjąć również inne określone prawem działania celem realizacji statutowych celów organizacji, o czym poinformujemy w terminie późniejszym.

Pomimo przedłożonej opinii stale zachęcamy pracowników do wyrażania swojego zdania m.in. na stronach portalu mamzdanie.org.pl, gdzie w zakładce \”aktualnie trwające konsultacje\” możliwe jest wysyłanie własnych indywidualnych opinii.

Przeczytaj opinię Federacji o założeniach
do zmiany ustawy o pomocy społecznej:

http://zalaczniki.ops.pl/stanowisko_federacji_zwiazkowej_4.10.2013.pdf 

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Rewolucyjne zmiany w pomocy społecznej konsultowane

ZAŁOŻENIA DO ZMIAN DO USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ


źródło: PFZPSiPS
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Postulat RPD w sprawie zmian m.in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rzecznik Praw Dziecka o konieczności szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych

20 maja 2016      TAGI:      
Pismem z dnia 17.05.2016 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Rodziny...»
Ministerstwo-Rodziny

Projekt zmiany Ustawy o pomocy społecznej dostępny na stronie MRPiPS

15 września 2016      TAGI:         
Na stronie MRPiPS dostępny jest projekt z dnia 12.08.2016 r. o zmianie Ustawy o pomocy...»
logo_prgram_pomoc_zywnosciowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016

24 sierpnia 2016      TAGI:      
Zgodnie z wytycznymi MRPiPS już od sierpnia 2016 rozpocznie się okres realizacji dostaw...»
Ministerstwo-Rodziny

Zmiana Ustawy o pomocy społecznej – „nowy” projekt z dnia 27.10.2016 r.

02 listopada 2016      TAGI:   
Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jest już dostępny projekt...»

Szkolenie: specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 2 edycja/ woj. podlaskie – Łomża

30 sierpnia 2016     
Pracownicy socjalni lub pracownicy pomocy społecznej mają przed sobą niełatwe zadanie,...»
Lucy123 » 19 września 2017, 15:33

Dochód z tytułu najmu roziczony w formie ryczałtu

jola1965 » 19 września 2017, 15:14

NIP płatnika Składek ZUS zmieniony

Sofia » 19 września 2017, 15:07

ryczałt lub karta podatkowa- możemy wystąpić ?