Newsy

Dzień walki z Ubóstwem


17 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. \”Razem możemy stworzyć zrównoważony świat, w którym będzie panował pokój i dostatek, sprawiedliwość i równość – świat pełen godnego życia dla wszystkich ludzi\” – czytamy w przesłaniu Sekretarza Generalnego ONZ.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
17 października 2013 r.

http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2490&wid=24&wai&year&back=%2Fshow.php%3Fwid%3D24 

W 1992 dzień 17 października ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Ten dzień w wielu krajach jest okazją do zgromadzeń, do manifestowania, do wydarzeń  wyrażających sprzeciw wobec biedy i wykluczenia.

ATD Polska: Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 17 X 2013 

Geneza: 17 października 1987 r. 100 000 osób zebrało się w Paryżu na Placu Wolności i Praw Człowieka, tam gdzie w 1948 r. została podpisana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Byłi to ludzie z rozmaitych krajów, z różnych środowisk, wszelkich wyznań. Przybyli po to, by potwierdzić swój sprzeciw wobec wielkiego ubóstwa, a także konieczność działania dla jego eliminacji. Spośród tych osób niektóre żyły w wielkim ubóstwie codziennie je znosząc, inne reprezentowały instytucje publiczne – międzynarodowe, narodowe bądź regionalne, jeszcze inne były wolontariuszami i aktywistami zaangażowanymi w rozmaitych lokalnych stowarzyszeniach społeczeństwa obywatelskiego. Tak liczne zgromadzenie było odpowiedzią na apel założyciela Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, Ojca Józefa Wrzesińskiego. Jego ideą było ustanowienie dnia dla przypomnienia, że skrajne ubóstwo jest pogwałceniem praw człowieka, i że zbyt często pozostaje ono poza polem widzenia społeczeństwa. 17 października 1987 jest datą odsłonięcia Płyty, poświęconej ofiarom biedy.\”Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, łamane są Prawa Człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem.\” – Ojciec Józef Wrzesiński – założyciel Ruchu ATD

źródło: ATD Polska
www.atd.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

plakat

15 marca – Światowy Dzień Pracy Socjalnej

15 marca 2016     
W dniu 15 marca przypada Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Obchodzimy go również wMOPR...»
stop-1131143_960_720

Propozycja opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z apelem o podjęcie działań w kierunku opracowania Narodowej...»
Postulat RPD w sprawie zmian m.in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

05 maja 2016      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie oraz wdrożenie...»
businessman-2606509_960_720

Konferencja – Konwencje o prawach osób niepełnosprawnych

21 września 2017      TAGI:      
W dniu 27 września 2017 r. odbędzie się konferencja, która ma na celu podsumowanie...»
exclamation-point-2427335_960_720

Kolejne zmiany do ustawy o pomocy społecznej

Z dniem 1 października 2017 r. wejdą w życie zmiany do stawy o pomocy społecznej...»