Newsy

Zapraszamy do projektu „Model wsparcia”

Centrum Integracji Społecznej testuje Model Wsparcia, którego innowacyjność skoncentrowana jest na stworzeniu wspólnej płaszczyzny do działań na polu przeciwdziałania przemocy domowej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet w wieku 50+.

Centrum Integracji Społecznej testuje projekt partnerski Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym.

Celem tego projektu jest przetestowanie Modelu Wsparcia, którego innowacyjność skoncentrowana jest na stworzeniu wspólnej płaszczyzny do działań na polu przeciwdziałania przemocy domowej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet w wieku 50+.

Trwa szkolenie 10 osób, które poznają specyfikę funkcjonowania Modelu Wsparcia, specyfiki potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Modelu Gotowości do Zmiany oraz elementów coachingu (w sumie 85h szkoleniowych). Po zakończeniu szkolenia wybierzemy 3 najbardziej odpowiednie, które zatrudnimy jako Koordynatorów Wsparcia. Przez okres sześciu miesięcy będą one wdrażać Program Zmiany wobec 15 uczestniczek projektu. Będą im towarzyszyć w zależności od ich indywidualnych potrzeb – podczas wybranych zajęć szkoleniowych, przy adaptacji na miejscu praktyk, a także poza godzinami planowanej aktywizacji.

Produktem finalnym projektu będzie Model Wsparcia – narzędzie:

- aktywizujące niezatrudnione kobiety po 50 r. ż. doświadczające przemocy dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym,

– wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie,

- podnoszące efektywność wsparcia udzielanego przez gminne zespoły interdyscyplinarne,  integrujące i scalające działania instytucji pomocy społecznej (IPS) oraz włączające w nie sektor prywatny.

– zwiększające udział NGO w aktywne rozwiązywanie problemów społecznych,

– zwiększające szanse osób doświadczających przemocy domowej na skuteczne wyswobodzenie się z sytuacji przemocowej oraz aktywizującym je społecznie i zawodowo.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać bieżące informacje o podejmowanych w ramach projektu działań, zapraszamy do kontaktu:

Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław
tel. 71/782 35 17
e-mail: alina.radziuk@cis.wroclaw.pl  

Projekt Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl 

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    
'); }

ZOBACZ PODOBNE

Konferencja: ,,Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”

04 grudnia 2017      TAGI:      
W dniu 6.12.2017 r. odbędzie się Konferencja Naukowa na temat ofiary przemocy - Osoba...»

„Bliżej Funduszy Europejskich” – zapraszamy do Krakowa

9 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (ul. Basztowa 22) odbędzie...»

Projekt zmiany w systemie wsparcia rodzin

14 czerwca 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Rodzinnej złożyło projekt ustawy o zmianie...»

NIK o placówkach wsparcia dziennego

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  W latach 2013-2015 NIK przeprowadziło kontrola placówki wsparcia dziennego....»

Zastrzeżenia PFZPSiPS do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją Programu „Za życiem”

25 maja 2017      TAGI:         
Do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły zastrzeżenia do projektu...»