Newsy

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Katowicach

Zakład Pracy Socjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach zaprasza Państwa do udziału w Konferencji Międzynarodowej \”WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W PRACY SOCJALNEJ: Działania pomocowe na rzecz rodzin dysfunkcyjnych\”. KONFERENCJA organizowana jest w dniu 29 listopada 2013 roku w budynku Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przy ulicy Katowickiej 27.

CELEM KONFERENCJI JEST:

– Dyskusja nad problemami współczesnej rodziny, nad przyczynami jej nieprawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie
 
– Dyskusja nad problematyką pracy socjalnej na rzecz rodzin dysfunkcyjnych

– Wymiana poglądów w zakresie problemów z jakimi spotykają  się pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej pracujący z rodzinami dysfunkcyjnymi

– Wymiana poglądów w zakresie problemów z jakimi spotykają  się pracownicy służby więziennej, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej  w zakresie pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej wobec osadzonych i członków ich rodzin

– Wymiana doświadczeń w zakresie realizowania zadań z zakresu  pracy socjalnej na terenie  placówek opiekuńczo-wychowawczych

– Podzielenie się doświadczeniami w zakresie możliwości realizacji zadań socjalno-wychowawczych na terenie szkół położonych w środowiskach poprzemysłowych

– Przedstawienie istotnych założeń pracy socjalnej wśród rodzin w  ośrodkach dla uchodźców

– Wymiana doświadczeń w zakresie działań socjalnych wśród społeczności romskiej

– Wydanie publikacji zawierającej omawiane kwestie i problemy oraz możliwości zaradcze

UCZESTNICY KONFERENCJI

Do udziału w konferencji zapraszeni są:

Przedstawiciele środowiska akademickiego zajmujący się problematyką pracy socjalnej rodzin z dysfunkcyjną,

Pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej,

Psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, personel medyczny,

Kuratorzy,

Funkcjonariusze służby więziennej mogących podzielić się swoimi doświadczeniami, propozycjami rozwiązań problemów będących przedmiotem obrad konferencyjnych.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia udziału w konferencji i abstrakty prosimy przesyłać do dnia 15  listopada 2013 roku WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: basianowak@onet.eu 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

1. Wieloaspektowe założenia pracy z rodziną dysfunkcyjną podejmowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej

2. Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w roli ucznia, możliwości pracy socjalno-wychowawczej na terenie placówek oświatowych.

3. Możliwości realizacji zadań z zakresu pracy socjalnej wśród osadzonych i ich rodzin

4. Współpraca zakładów karnych i Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie przygotowania osadzonych do życia w społeczeństwie

5. Problemy niewydolności wychowawczej w rodzinach dysfunkcyjnych, podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej

6. Programy  socjalno-opiekuńcze realizowane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach dla uchodźców, wśród społeczności romskich

7. Praca socjalna wobec problemu, demencji starczej, choroby i śmierci w rodzinach dysfunkcyjnych

8. Formy współpracy organizacji kościelnych i instytucji państwowych w zakresie realizacji postulatów szeroko rozumianej działalności dobroczynnej na rzecz przeciwdziałania ubóstwu  wśród rodzinnych dotkniętych dysfunkcją

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

KONFERENCJA organizowana jest w dniu 29 listopada 2013 roku w budynku Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowic przy ulicy Katowickiej 27.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI50,00 zł (materiały konferencyjne, przerwy kawowe)

Koszty dodatkowe dla zainteresowanych:

Obiad: 20 zł
Publikacja pokonferencyjna: 200 zł

Płatność przelewem do dnia 13 listopada 2013 roku na konto uczelni (proszę o wpłacanie opłaty podstawowej 50 zł, jak również opłaty za publikację 200 zł, natomiast koszty obiadu będą rozliczane w dniu konferencji). 

źródło: Dr Rajmund Morawski, Katowice
http://katowice.wspkorczak.eu/
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Wielka_Gala_Integracji_2014

Konferencja „Miasta integrujące. Integracja = Bezpieczeństwo” – informacje

21 czerwca 2017      TAGI:         
Już niewiele dni dzieli nas od rozpoczęcia konferencji pt. „Miasta Integrujące....»
logoGiodo

„Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – aspekty proceduralne” – konferencja

06 grudnia 2016      TAGI:         
W dniu 7 grudnia 2016 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego...»
family-65677__180

Konferencja: Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje

09 czerwca 2016      TAGI:         
W dniu 7 czerwca 2016 r. w budynku sejmu odbyła się konferencja pt.: „Przemiany...»
wwsf_yellow_ribbon_en

Międzynarodowa kampania przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

27 września 2016      TAGI:         
Trwają przygotowania do międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu...»

Zaproszenie na III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu” – Praca socjalna w świetle filozofii spotkania

18 października 2016      TAGI:         
W dniach 14 - 15 listopada w Krakowie odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja...»