Newsy

Komunikat MPiPS


Informacja dla ośrodków pomocy społecznej dotycząca osób, które w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dnia 9 października 2013 r. Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej skierowała pismo do wojewodów w sprawie przekazania ośrodkom pomocy społecznej prośby o zbadanie możliwości udzielenia wsparcia tym rodzinom z systemu pomocy społecznej, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W związku z powyższym, osoby takie mogą zwracać się do ośrodków pomocy społecznej z wnioskiem o pomoc.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji na terenie działania ośrodków pomocy społecznej.

Do pobrania: pismo skierowane do wojewodów 

źródło: www.mpips.gov.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo-Rodziny

500+ dla dzieci niepełnosprawnych – MPIPS odpowiada Rzecznikowi Praw Dziecka

22 sierpnia 2016      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat w sprawie pisma...»
Ministerstwo-Rodziny

Komunikat MPiPS ws. Programu Rodzina 500+ w pieczy zastępczej

18 lipca 2016      TAGI:      
W dniu 15.07.2016 r. na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pojawił...»
mediacja

Standardy mediacji rówieśniczej

17 listopada 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka powołał interdyscyplinarny Zespół ds. opracowania standardów...»
misie

Karta Dużej Rodziny – organizacja pozyskująca partnerów

17 listopada 2017      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na wyłonienie...»