Newsy

STANDARYZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH – NARZĘDZIA, METODY ORAZ PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z KLIENTEM

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZO w Częstochowie, jako pierwsze w Polsce STOWARZYSZENIE szkoli swoich pracowników z zakresu Standaryzacji Usług Opiekuńczych dla Osób Starszych w Miejscu ich Zamieszkania. Szkolenie odbyło się w dniach 14 i 15.12.2013r. W zajęciach uczestniczyło 89 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych w tym usługi specjalistyczne dla klientów PKPS ZO w Częstochowie.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Profesjonalne Centrum Rozwoju – Butterfly s.c z Częstochowy. Wysoki poziom szkolenia, zaangażowanie uczestniczek pozwoliło osiągnąć wysokie efekty.

Celem szkolenie było:

Rozwijanie umiejętności świadczenia usług opiekuńczych u osób starszych w miejscu ich zamieszkania zgodnie ze Standaryzacją.

Cele szczegółowe to:

– Przekazanie wiedzy na temat metod i narzędzi w pracy z klientem

– Rozwijanie umiejętności podmiotowego podejścia do klienta – wspieranie a nie wyręczanie

– Aktywizacja klienta poprzez dobór właściwych metod pracy

KORZYŚCI:

Uczestniczki szkolenia, poznały metody i narzędzia pracy zgodne z wprowadzanymi standardami pracy z osobą starszą w miejscu zamieszkania.
Pogłębiły wiedzę na temat aktywizacji osoby starszej. Poprzez aktywne ćwiczenia szkoleniowe doskonaliły swoje umiejętności w pracy z klientem i jego rodziną. Dowiedziały się, jak wpływać na przekonania klienta, oraz jego rodziny. Nauczyły się motywować klienta do podejmowania wyzwań. Poznały własne zasoby.

źródło: Sylwia, PKPS Częstochowa Facebook
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo-Rodziny

Opieka = Praca, czyli nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

10 października 2016      TAGI:         
Jak wynika z informacji MRPiPS, sejm znowelizował Ustawę o promocji zatrudnienia iinstytucjach...»
nie-badz-obojetny-0-fb

Apel Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Nie bądź obojętny”

02 listopada 2016      TAGI:      
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła się zapelem...»
book-1836434_1280

Projekt zmian do ustaw dotyczących 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, KRD oraz pomocy społecznej

24 lutego 2017      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami...»
interview-2207741_960_720

Egzaminy na superwizorów pracy socjalnej

15 maja 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wyborze Instytut...»
url

Model systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo – konkurs

07 października 2016      TAGI:         
W ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...»