Newsy

STANDARYZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH – NARZĘDZIA, METODY ORAZ PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY Z KLIENTEM

Polski Komitet Pomocy Społecznej ZO w Częstochowie, jako pierwsze w Polsce STOWARZYSZENIE szkoli swoich pracowników z zakresu Standaryzacji Usług Opiekuńczych dla Osób Starszych w Miejscu ich Zamieszkania. Szkolenie odbyło się w dniach 14 i 15.12.2013r. W zajęciach uczestniczyło 89 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze u osób starszych w tym usługi specjalistyczne dla klientów PKPS ZO w Częstochowie.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Profesjonalne Centrum Rozwoju – Butterfly s.c z Częstochowy. Wysoki poziom szkolenia, zaangażowanie uczestniczek pozwoliło osiągnąć wysokie efekty.

Celem szkolenie było:

Rozwijanie umiejętności świadczenia usług opiekuńczych u osób starszych w miejscu ich zamieszkania zgodnie ze Standaryzacją.

Cele szczegółowe to:

– Przekazanie wiedzy na temat metod i narzędzi w pracy z klientem

– Rozwijanie umiejętności podmiotowego podejścia do klienta – wspieranie a nie wyręczanie

– Aktywizacja klienta poprzez dobór właściwych metod pracy

KORZYŚCI:

Uczestniczki szkolenia, poznały metody i narzędzia pracy zgodne z wprowadzanymi standardami pracy z osobą starszą w miejscu zamieszkania.
Pogłębiły wiedzę na temat aktywizacji osoby starszej. Poprzez aktywne ćwiczenia szkoleniowe doskonaliły swoje umiejętności w pracy z klientem i jego rodziną. Dowiedziały się, jak wpływać na przekonania klienta, oraz jego rodziny. Nauczyły się motywować klienta do podejmowania wyzwań. Poznały własne zasoby.

źródło: Sylwia, PKPS Częstochowa Facebook
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenie dla ośrodków oraz domów pomocy społecznej

22 listopada 2017      TAGI:      
W dniu 12 grudnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się organizowane przez GIODO bezpłatne...»

Egzaminy na superwizorów pracy socjalnej

15 maja 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wyborze Instytut...»

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o pracownikach socjalnych

04 września 2017      TAGI:      
Pani Minister wystąpiła do Burmistrzów/Wojtów/Prezydentów miast z pismem podkreślającym...»

Uwaga konkurs! – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego...»

Projekt zmian Ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw

28 kwietnia 2017      TAGI:   
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie Ustawy o spółdzielniach...»