Newsy      

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Ile warte są konsultacje?

polska_federacja_zwiazkowa_psips_logo

W dniu 14.02.2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało \”nową\” wersję założeń zmian w ustawie o pomocy społecznej. Nowa wersja założeń nie uwzględnia licznych krytycznych uwag zgłaszanych w trakcie przeprowadzonych ogólnopolskich konsultacji.

\”Mimo licznych uwag zgłoszonych przez inne ministerstwa i partnerów społecznych resort podtrzymuje najważniejsze zmiany…\” – Gazeta Prawna

W rozszerzonym dokumencie nie znalazły się podnoszone przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz inne organizacje związkowe, stowarzyszenia, niezależnych ekspertów, a także – co ciekawe przez Radę Pomocy Społecznej VII Kadencji – uwagi dotyczące m.in. konieczności realnego oddzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej, rezygnacji ze zmian nazewnictwa jednostek pomocowych, rezygnacji z wprowadzenia grupowego kontraktu socjalnego, rezygnacji z proponowanego trybu wprowadzania pomocy rzeczowej itd.

Czytając dokument nie sposób nie zadać pytania o celowość prowadzenia konsultacji społecznych, co do których zastrzeżenia PFZPSiPS zgłaszała już w ubiegłym roku, najpierw wskazując na ich \”papierowy\” charakter, a następnie dostrzegając pośpiech jaki zaczął im towarzyszyć.

Przykładem traktowania uwag naszego środowiska zawodowego oraz wpływu konsultacji na realne zapisy założeń, może być podniesiona w nich kwestia warunkowania świadczeń niepieniężnych od kryterium dochodowego (minimalnego dochodu socjalnego).

W pierwszej wersji założeń (06.09.2013 r.) pomysłodawcy zmian piszą: \”Minimalny dochód socjalny będzie wyliczany w zależności od liczebności rodziny, w ujęciu definicji pomocy społecznej oraz będzie on podstawą do: a) rozpatrywania uprawnień rodziny do korzystania z katalogu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz usług socjalnych\”.

W wyniku wniesionych zapytań i uwag co do ww. zapisu, Dyrektor Departamentu PiIS MPiPS pismem z dnia 28.01.2014 r. stwierdziła: \”W Założeniach pojawiło się określenie mało precyzyjne, bowiem tak jak do tej pory, w pomocy społecznej znajdą się usługi, z których będzie można skorzystać bez określania dochodu rodziny. Do nich będą należały np. interwencja kryzysowa, schronienie, czy też praca socjalna. W trakcie dalszych prac legislacyjnych treść Założeń w tym zakresie zostanie zmieniona.\”

I na koniec wersja założeń z dnia 14.02.2014 r. w tym temacie: \”Minimalny dochód socjalny będzie wyliczany w zależności od liczebności rodziny, w ujęciu definicji pomocyspołecznej oraz będzie on podstawą do: a) rozpatrywania uprawnień rodziny do korzystania z katalogu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz usług socjalnych.\”

Przeczytaj całą treść założeń z dnia 14.02.2014 r.
http://www.opsursynow-zzp.waw.pl/images/zalozenianowe.pdf

źródło: www.facebook.com/federacja.socjalnych
oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w projekcie ustawy programu ,,Za życiem”

21 czerwca 2017      TAGI:      
W dniu 14 czerwca 2017 r. wpłynął do sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw...»

Projekt kolejnej zmiany do Ustawy o pomocy społecznej

11 stycznia 2017      TAGI:         
Na stronie MRPiPS dostępny jest projekt z dnia 1 grudnia 2016 r.  o zmianie Ustawy...»

Uwagi GIODO do „nowej” ustawy o ochronie danych osobowych

30 października 2017      TAGI:      
Na łamach portalu informowaliśmy o trwających pracach nad projektem ustawy o ochronie...»

Konkurs na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Edycja 2018

05 grudnia 2017      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na najlepsze projekty...»

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Edycja 2018

15 stycznia 2018      TAGI:      
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert w ramach Programu Pokonać...»