Newsy

Marcowa waloryzacja świadczeń ZUS

Od 1 marca 2014 r. obowiązywać będą nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1440 ze zm.), przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 101,6 %, ogłoszonego komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2014 r. (Monitor Polski z  2014 r. poz. 150).

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2014 r.:

844,45 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

648,13 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

1013,34 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

777,76 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową


Renta socjalna – 709,34 zł

Dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie – 206,76 zł

Więcej na ten temat na stronie ZUS

Marcowa waloryzacja świadczeń

Kwoty najniższych świadczeń

źródło: www.zus.pl 

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Poprawa egzekucji świadczeń alimentacyjnych

08 czerwca 2018      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy...»

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nowy tekst jednolity

29 listopada 2017      TAGI:      
W dniu 28 listopada 2017r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Zmiany w przekazywaniu składek do ZUS

08 lutego 2017      TAGI:      
Nowo powstały projekt nowelizacji Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i Kodeksu...»

Apel RPO o zmiany legislacyjne – kwestia ustalenia prawa do świadczeń

30 marca 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z apelem do Ministra Rodziny Pracy i Polityki...»

Projekt zmian do ustaw dotyczących 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, KRD oraz pomocy społecznej

24 lutego 2017      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami...»