Newsy   

Pomocne dłonie w małopolskich domach pomocy społecznej

150 pielęgniarek pracujących w małopolskich Domach Pomocy Społecznej podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Według analizy przeprowadzonej przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, wskaźnik liczby pielęgniarek na tysiąc mieszkańców naszego kraju jest jednym z najniższych na świecie (w 2011 roku wynosił 5,4 pielęgniarek na 1000 mieszkańców), a prognozy na kolejne lata również nie są optymistyczne (w 2025 może spaść do poziomu 4,93, a w 2035 – 4,17). Krajem mogącym się poszczycić najwyższym wskaźnikiem w tym zakresie jest Szwajcaria, gdzie na tysiąc mieszkańców przypadek 16 osób wykonujących ten zawód. [1]

Dobre praktyki cechujące szwajcarski system opieki zdrowotnej, dzięki działaniom projektu wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, mają szansę zaistnieć także na gruncie Małopolski. Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, bo o nim tutaj mowa, jest realizowany w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną.

Celem projektu jest podniesienie dostępności usług opieki społecznej dla mieszkańców Małopolski poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej (modernizacja i inwestycje budowlane w 8 małopolskich DPS-ach), poprzez doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz poprzez profesjonalizację usług świadczonych przez ich personel na rzecz mieszkańców DPS.

W ramach projektu realizowane są kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez podmioty publiczne i organizacje non-profitowe. W dotychczas przeprowadzonych kursach z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego (2 grupy) oraz z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej uczestniczyło 86 pielęgniarek. W lutym 2014 r. rozpoczęto realizację kursu z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego – uczestniczy w nim 19 pielęgniarek i 1 pielęgniarz.

W maju 2013 r. rozpoczęto realizację 2 szkoleń specjalizacyjnych (z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego oraz z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego), które będą realizowane do stycznia 2015 r. Szkoleniami objęte są 44 osoby, a łącznie we wszystkich wspomnianych wyżej formach szkoleniowych uczestniczy 150 pielęgniarek.

Warto zaznaczyć, że kwalifikacje zdobyte przez pielęgniarki w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przynoszą korzyści nie tylko mieszkańcom małopolskich DPSów, którzy będą bezpośrednimi odbiorcami oferowanych przez ten personel usług, ale przede wszystkim przynoszą satysfakcję samym pielęgniarkom, które mimo ogromnego nakładu pracy i nie rzadko trudności w połączeniu życia tak zawodowego jak i rodzinnego z uczestnictwem w formach szkoleniowych chwalą sobie poziom oferowanych szkoleń i kursów oraz doceniają płynącą za tym profesjonalizację i rozwój osobisty.

Jak mówi aforyzmpielęgniarka to też lekarstwo, a dzięki działaniom podjętym w projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” tego bezcennego lekarstwa nie powinno zabraknąć w małopolskich domach pomocy społecznej. 


[1] Dane zaczerpnięte z: Marzena Sygut, „Czy za dziesięć lat zabraknie pielęgniarek?” artykuł z dn. 18.03.2014 opublikowany na portalu www.rynekzdrowia.pl

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej zostanie zniesiona?

15 września 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Komisji do Spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej...»

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

31 października 2017      TAGI:      
W sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Zakłada...»

Apel Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

31 sierpnia 2017      TAGI:      
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w związku z bardzo dużym zainteresowaniem...»

NIK o środowiskowych domach samopomocy

19 grudnia 2017      TAGI:      
Celem kontroli przeprowadzonej przez NIK było dokonanie oceny czy środowiskowe domy...»

Apel Rzeczników o przeprowadzenie kampanii społecznej

07 września 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich jak również Rzecznik Praw Dziecka zwrócili się do Prezes...»