Newsy   

Szkolenie „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu ewaluacji, organizowanym w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”. Szkolenie odbędzie się w Krakowie, w terminie: 28 – 30 kwietnia 2014 r.

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa małopolskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli:
1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.,
3. organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., działających w sferze pomocy i integracji społecznej,
4. jednostek zatrudnienia socjalnego,
5. zakładów aktywności zawodowej,
6. warsztatów terapii zajęciowej,
7. i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby, które brały udział w szkoleniach „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”, zrealizowanych w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I” w 2010 i w 2013 roku, powodowałoby to podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Szkolenie (poziom podstawowy) obejmuje zajęcia teoretyczne oraz warsztaty praktyczne. Jego celem jest dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu ewaluacji, a także praktycznych umiejętności dotyczących projektowania ewaluacji oraz zlecania przeprowadzenia ewaluacji podmiotom zewnętrznym. Szkolenie trwa trzy dni (łącznie 24 godz. dydaktyczne), w tym 2 dni zajęć teoretycznych i 1 dzień warsztatów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym wyżywienie i zakwaterowanie. Koszty finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu).

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia, zasadami rekrutacji uczestników oraz dokumentami aplikacyjnymi, które dostępne są na stronie internetowej Obserwatorium

ROPS Kraków

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Edycja 2018

15 stycznia 2018      TAGI:      
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert w ramach Programu Pokonać...»

Szkolenie: specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 4 edycja/ woj. podlaskie – Łomża

19 marca 2018      TAGI:      
Pracownicy socjalni lub pracownicy pomocy społecznej mają przed sobą niełatwe zadanie,...»

Bezpłatne szkolenie dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+)

28 września 2017      TAGI:      
Zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) oraz w ustawie o świadczeniach...»

Bezpłatne szkolenie dla asystentów rodziny organizowane przez MRPiPS

13 marca 2017      TAGI:         
Od poniedziałku 13.03.2017 r. do 15.03.2017 r. ruszają  bezpłatne szkolenia dla...»

Apel Rzeczników o przeprowadzenie kampanii społecznej

07 września 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich jak również Rzecznik Praw Dziecka zwrócili się do Prezes...»
katrine » 27 kwietnia 2018, 00:15

Dochód uzyskany po roku wskazanym

misiunia-85 » 26 kwietnia 2018, 21:52

Zabezpieczenie miejsca pobytu a 500 plus

słonecznik » 26 kwietnia 2018, 20:16

zakładowy fundusz św socjalnych a umowa o pracę

Renata1986 » 26 kwietnia 2018, 19:57

czy przyznac stypendium szkolne?

danka89 » 26 kwietnia 2018, 17:34

Umowa na czas okreslony PILNE....pomocy