Newsy   

Szkolenie „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu ewaluacji, organizowanym w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”. Szkolenie odbędzie się w Krakowie, w terminie: 28 – 30 kwietnia 2014 r.

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa małopolskiego, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli:
1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.,
3. organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., działających w sferze pomocy i integracji społecznej,
4. jednostek zatrudnienia socjalnego,
5. zakładów aktywności zawodowej,
6. warsztatów terapii zajęciowej,
7. i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby, które brały udział w szkoleniach „Ewaluacja działań w obszarze pomocy i integracji społecznej”, zrealizowanych w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I” w 2010 i w 2013 roku, powodowałoby to podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Szkolenie (poziom podstawowy) obejmuje zajęcia teoretyczne oraz warsztaty praktyczne. Jego celem jest dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu ewaluacji, a także praktycznych umiejętności dotyczących projektowania ewaluacji oraz zlecania przeprowadzenia ewaluacji podmiotom zewnętrznym. Szkolenie trwa trzy dni (łącznie 24 godz. dydaktyczne), w tym 2 dni zajęć teoretycznych i 1 dzień warsztatów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym wyżywienie i zakwaterowanie. Koszty finansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu).

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia, zasadami rekrutacji uczestników oraz dokumentami aplikacyjnymi, które dostępne są na stronie internetowej Obserwatorium

ROPS Kraków

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

logo-nik-pub

NIK o darmowej pomocy prawnej

16 sierpnia 2017      TAGI:      
  W warszawskiej siedzibie NIK odbył się panel ekspercki dotyczący korzystania...»
centrum_stowarzyszenie

Spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”

10 lutego 2016      TAGI:   
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy...»
irss

Kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – nowa edycja Warszawa (1/2016)

04 stycznia 2016      TAGI:      
Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych ogłosił nabór na kurs...»
meeting-1177453__180

Konferencja: „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”

13 kwietnia 2016      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 21 kwietnia 2016 r., w godz....»