Newsy         

PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Publikacja jest praktycznym vademecum wiedzy dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W książce znajdują się wskazówki i porady w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym m.in.: obowiązki gmin, ośrodków pomocy społecznej a także wytyczne do realizacji procedury Niebieskie Karty, czy też zasady prawidłowego dokumentowania czynności prowadzonych przez zespoły interdyscyplinarne.

W opracowaniu znajduje się omówienie min, takich zagadnień jak:

  • nowe procedury powoływania oraz reguły organizacji pracy zespołów interdyscyplinarnych wraz z gotowymi zapisami w statutach i regulaminach
  • wytyczne do realizacji zmienionej procedury Niebieskie Karty wraz ze wzorcowo wypełnionymi formularzami oraz schematami działań
  • obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych w działalności zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w tym szczególne uprawnienia oraz zasady dostępu i przetwarzania danych wraz ze wzorcową dokumentacją,
  • zmienione przepisy dotyczące postępowania w sytuacjach wymagających odebrania dziecka z rodziny wraz ze szczegółowym programem obligatoryjnych działań interwencyjnych.
  • zestawienie obowiązków wynikających ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2010, nr 125, poz. 842)
  • przykładowy wzór teczki pracy zespołu interdyscyplinarnego, wraz z wzorami pism niezbędnych w toku jej prowadzenia,
  • gotowe do wykorzystania wzory zarządzeń, protokołów, regulaminów, wniosków, informacji związanych z ujawnieniem przemocy w rodzinie,

Publikacja jest przygotowana w sposób mający jak najbardziej pomóc w codziennej pracy członków zespołów interdyscyplinarnych, jest niejako gotowym narzędziem do wykorzystania wg własnych potrzeb i możliwości.

procedury

Procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Teczka dokumentacji, wzory dla zespołów interdyscyplinarnych + CD z aktywnymi wzorami (Liczba stron 128, Format A4, Wydanie I 2014).  Jest to wydanie jednorazowe – bez uzupełnień i aktualizacji.  Stan prawny 2014 r.

Do pobrania:  spis treści oraz przykładowa teczka pracy – dokumenty

PROMOCYJNA OFERTA !!!!

„PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
120 ZŁ – 15% = 102 ZŁ ŁĄCZNIE Z WYSYŁKĄ

W przypadku zainteresowania zamówienie można złożyć: 

telefonicznie nr 32 755 88 04, fax 32 439 60 13

drogą mailową: monika.d@netcomlex.pl

ŚCWH Lexdruk w Rybniku
Monika Dusza, specjalista ds. sprzedaży, tel.  32 755 88 04

Komentarze (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Aktywny senior. Jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku?” J. Piekarska, W. Piekarski (Wydawnictwo Difin)

19 kwietnia 2017      TAGI:   
Na rynku nakładem Wydawnictwa Difin pojawiła się publikacja „Aktywny senior. Jak...»

„Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Niech ktoś nas wysłucha” A. Dunajska, M. Boryczko, A. Grodzicka i in. (Wydawnictwo Difin)

01 grudnia 2016      TAGI:      
Na rynku wydawniczym pojawiła się niezwykle interesująca publikacja Wydawnictwa Difin...»

„Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” Krystyna Gromek (Wydawnictwo C.H. Beck)

21 listopada 2016      TAGI:   
W ofercie Wydawnictwa C.H. Beck  ukazała się kolejna publikacja z serii Duże Komentarze...»