Newsy      

STANDARDY PRACY SOCJALNEJ

Prezentowane w publikacji rozwiązania modelowe zostały wypracowane przez Zespoły Eksperckie. Główny nacisk prac położony został na zbadanie i zoptymalizowanie sposobu oddziaływania pomocy społecznej na osoby i rodziny, pod względem możliwości udzielania im wsparcia, w celu przywrócenia umiejętności samodzielnego wykonywania ról społecznych i zawodowych.

Publikacja „Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne”, powstała w ramach Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w działaniu 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”.

Pracowano w dziesięciu Zespołach Eksperckich, w których składzie byli przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej: pracownicy socjalni, kadra zarządzająca, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Prace zespołów eksperckich, wspierane były przez przedstawicieli środowisk naukowych, którzy przewodniczyli zespołom eksperckim.

standardy

Publikacja w wersji elektronicznej – plik PDF
www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Standardy_pracy_socjalnej_www.pdf

Inne nowe publikacje na stronie WRZOS

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Konferencja naukowa „Środowisko i społeczność lokalna jako przestrzenie pracy socjalnej”

W dniach 19-20 października 2017 roku w auli Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,...»

III Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie

02 marca 2017      TAGI:         
W dniach 3 - 8 kwietnia odbywać się będzie III Tydzień Pracy Socjalnej organizowany...»

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o pracownikach socjalnych

04 września 2017      TAGI:      
Pani Minister wystąpiła do Burmistrzów/Wojtów/Prezydentów miast z pismem podkreślającym...»

Włącz się w obchody Światowego Dnia Pracy Socjalnej na FB!

07 marca 2017      TAGI:   
Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW) zaprasza wszystkie osoby mieszkające...»

Konkurs w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER

11 stycznia 2018      TAGI:      
W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie projektu mającego na celu opracowanie...»