Szkolenia   

Kierowanie zespołem asystentów rodziny – szkolenie

Zapraszamy na organizowane w Częstochowie szkolenie na temat „Kierowanie zespołem asystentów rodziny”, które adresowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i koordynatorów asystentury rodziny.

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w szkoleniu „Kierowanie zespołem asystentów rodziny” realizowanym w terminie: 27-28.10 2014 r. (16 godzin zajęć dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe). Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych. Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i koordynatorów asystentury rodziny.

Prowadzą zajęcia:

dr hab. Izabela Krasiejko – doświadczenie: 15 lat pracy w Akademii im. J.Długosza, 3 letni staż pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie jako konsultant metodyczny i asystent rodziny, 4 letni staż jako trener szkolący asystentów rodziny w Polskim Instytucie Mediacji i Integracji Społecznej – szkolenia 150 i 230 godzinne, trzy monografie i kilkanaście artykułów na temat asystentury rodziny, w tym dot. efektywności asystentury, udział w kilkunastu ogólnopolskich konferencjach oraz zjazdach placówek realizujących asystenturę – prowadzenie sesji dot. asystentury na X i XI Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych.

mgr Lidia Zeller – prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, realizującego zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od wielu lat zarówno zawodowo, jak i społecznie zajmuje się problematyką społeczną. Wśród licznych działań podejmowanych należy wymienić: uruchomienie telefonu zaufania przez MOPS, utworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych celem skutecznego rozwiązywania problemów osób potrzebujących pomocy, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zainicjowanie cyklicznej akcji na terenie Częstochowy „Masz serce– otwórz do niego drzwi”, pozyskującej kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Odpowiedzialna za uruchomienie w ośrodku MOPS pilotażowego programu „Asystent Rodziny” w 2009 roku.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi asystentury, kierowania zespołem asystentów oraz metodyki pracy asystenta rodziny. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy będą mieć możliwość kształtowania podstawowych umiejętności poszukiwania rozwiązań oraz zobaczą, jak można wykorzystać je w pracy koordynatora zespołu asystentów rodziny. Uczestnicy posiądą umiejętności wzmacniania asystentów rodziny w ich metodycznym działaniu.

Szkolenie ma na celu przede wszystkim kształtowanie umiejętności, więc główną metodą dydaktyczną będzie warsztat. Uczestnicy zapoznają się z dwoma modelami pracy uwzględniającymi pracę na zasobach pracowników – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach i Dialog Motywujący. Ponadto zobaczą filmy prezentujące asystenturę z ośrodków pomocy społecznej w Polsce.

Szkolenie KIEROWANIE ZESPOŁEM ASYSTENTÓW RODZINY (16 godzin)
Zapisy trwają – termin szkolenia 27-28.10.2014 r.
Miejsce: Częstochowa

Treści programowe:

1. Podstawy prawne asystentury.
2. Wykształcenie, kształcenie i podwyższanie kwalifikacji asystenta rodziny.
3. Rekrutacja asystentów rodziny.
4. Beneficjent asystentury rodziny.
5. Dokumentacja asystenta rodziny. Plan pracy z rodziną, sprawozdania, opinie.
6. Przykłady asystentury z różnych miast w Polsce – standardy pracy asystentów rodziny jako wynik obecnych doświadczeń. Rola, zadania, organizacja pracy asystenta rodziny oraz jego pozycja w placówce.
7. Efektywność asystentury rodziny – definicja oraz prezentacja wyników badań z kilku ośrodków w Polsce.
8. Metodyka pracy asystenta rodziny. Działania wspierające i interwencyjne.
9. Różne modele pracy grupowej (zespół interdyscyplinarny, grupa robocza, zespół pomocy rodzinie, Konferencja Grupy Rodzinnej).
10. Poszukiwanie rozwiązań w kierowaniu zespołem pracowników.
11. Ocena pracy asystenta rodziny.
12. Ewaluacja i superwizja w asystenturze rodziny.
13. Szanse i zagrożenia asystentury.

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej (PIMIS)
www.pimis.home.pl

Komentarze (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Toruń. Szkolenie: Moi rodzice się rozwodzą

14 stycznia 2016     
Fundacja Pracownia Dialogu organizuje warsztat szkoleniowy, który dotyczy sytuacji...»
Niebieska Linia

Szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

28 stycznia 2016     
Trwa rekrutacja do wiosennej edycji Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,...»
motylarnia

Genogram. Narzędzie diagnozy i terapii. Szkolenie

05 stycznia 2016      TAGI:   
Genogram jest znaną techniką ilustrowania sytuacji rodzinnej klienta/pacjenta,...»

Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej

10 marca 2017      TAGI:      
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym...»

Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie

10 marca 2017      TAGI:      
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tematu: Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia...»
zocha1234 » 21 września 2017, 21:14

uzasadnienie w decyzji przyznającej

aniakra123 » 21 września 2017, 21:05

świadczenie rodzicielskie a praktyki

Rafaelka6 » 21 września 2017, 19:28

Weryfikacja w Zus składek zdrowotnych

TWoj » 21 września 2017, 18:43

CZy w OPs jest jakikolwiek VAT

aleksandra2 » 21 września 2017, 18:07

świadczenie rodzicielskie....