Szkolenia   

Mazowsze. Szkolenie z profilaktyki uzależnień

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych serdecznie zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie pt. „Rola więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień”, które jest realizowane na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

wiezi_rodzinne

Adresatami szkolenia są pracownicy publicznych służb społecznych, którzy pracują z rodziną, przedstawiciele oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów.

Termin szkoleń:

03-05.11.2014 – region ostrołęcki
05-07.11.2014 – region siedlecki
17-19.11.2014 – region białobrzeski
19-21.11.2014 – region warszawski
24-26.11.2014 – region płocki
26-28.11.2014 – region warszawski
01-03.12.2014 – region warszawski

Łączny wymiar 1 szkolenia to 20 godz dydaktycznych (3 dni)

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony bezpłatny transport z centrum Warszawy (PKiN) do Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego KZRS „SCh” oraz wyżywienie i noclegi w hotelu (pokoje jedno- lub dwu- osobowe z łazienkami).

Tematyka szkolenia:

  • Rodzina z problemem alkoholowym (mechanizm uzależnienia, alkoholizm jako choroba, role w rodzinie, współuzależnienie, syndrom DDA, przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym).
  • Wskazówki dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą pochodzących z rodziny z problemem alkoholowym.
  • Rola postaw rodzicielskich.
  • Czynniki wpływające na rozwój psychiczny.
  • Metody wychowawcze – ich skuteczność.
  • Komunikacja w rodzinie – trening umiejętności społecznych.
  • Czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące przed uzależnieniami.
  • Rola więzi rodzinnych.
  • Metody wsparcia.
  • Zdrowy styl życia.

Każdy uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma Certyfikat podpisany przez Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać formularz zgłoszeniowy mailowo lub faxem. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej:

www.crps.pl/oferta/szkolenia/szkolenia-bezplatne-z-profilaktyki-uzaleznien.html

Formularz musi być opatrzony odręcznym podpisem uczestnika szkolenia (skan/fax).

FAKS: 22 350-79-72
E-MAIL: projektmcps@crps.pl

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, z jednego ośrodka w szkoleniu może wziąć udział więcej niż jedna osoba.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Sylwia Kaczor

e-mail: projektmcps@crps.pl

tel. 690-901-205

fax. 22 350-79-72

Szkolenie jest finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komentarze (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Toruń. Szkolenie: Moi rodzice się rozwodzą

14 stycznia 2016     
Fundacja Pracownia Dialogu organizuje warsztat szkoleniowy, który dotyczy sytuacji...»
motylarnia

Genogram. Narzędzie diagnozy i terapii. Szkolenie

05 stycznia 2016      TAGI:   
Genogram jest znaną techniką ilustrowania sytuacji rodzinnej klienta/pacjenta,...»

Poznań. Szkolenie: Standardy pobytu dzieci w pieczy zastępczej w zakresie opieki i wychowania

25 stycznia 2016     
Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych zaprasza na szkolenie dotyczące nowych...»
erasmus

Szkolenie dla ośrodków pomocy społecznej i organizacji zajmujących się edukacją dorosłych dotyczące dofinansowania projektów

23 listopada 2016      TAGI:      
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe...»
Niebieska Linia

Szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

28 stycznia 2016     
Trwa rekrutacja do wiosennej edycji Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,...»
jkl » 22 stycznia 2017, 00:14

Opiekun prawny a dziecko w placówce op.-wych.

tito » 21 stycznia 2017, 20:13

Odpowiedź prof. Cenckiewicza

dzibar » 21 stycznia 2017, 17:15

Partia Zieloni