Newsy         

WARSZAWA: Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

ATD_17Ruch ATD Polska razem z Fundacją Korale i GPAS zapraszają do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem organizowanych 17 października br. w godz. 15-18, przy ul. Grenadierów 34 w Warszawie. W programie: projekcje filmów, dyskusje, wywiady, gry.

W 1992 roku, dzień 17 października został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Pierwowzorem tej inicjatywy był obchodzony w wielu krajach już od roku 1987 – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy, zainicjowany przez Ruch ATD Czwarty Świat.

Dzień ten poświęcony jest najuboższym, jako wyraz hołdu dla ofiar nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie i przestrzeganie Praw Człowieka. Obchody mają uświadomić opinii publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie oraz przypomnieć, że  zapobieganie ubóstwu powinno być priorytet wszystkich działań. Tego dnia najubożsi wraz z innymi osobami w akcie solidarności gromadzą się w jednym miejscu, aby zabrać głos, licząc, że w końcu zostaną zauważeni przez resztę społeczeństwa. Tematem tegorocznego 17 października – Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem – jest hasło: „Nie pozostawiać nikogo na uboczu: myślmy, decydujmy i działajmy razem przeciw ubóstwu”.

Dlaczego właśnie ten dzień?

17 października 1987 roku około 100 000 osób zebrało się w Paryżu na Placu Wolności i Praw Człowieka, w miejscu, gdzie w 1948 roku została podpisana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Byli to ludzie z wielu krajów, z różnych środowisk, wszelkich wyznań. Przybyli po to, by potwierdzić swój sprzeciw wobec wielkiego ubóstwa, a także konieczność działania dla jego eliminacji. Wśród uczestników legendarnego spotkania w Paryżu były osoby, które żyły w wielkim ubóstwie oraz inne, które reprezentowały instytucje publiczne: międzynarodowe, narodowe oraz regionalne. Obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i wolontariusze. Tak liczne zgromadzenie było odpowiedzią na apel Ojca Józefa Wrzesińskiego – założyciela Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, duszpasterza środowiska osób bezdomnych. Jego ideą było ustanowienie dnia dla przypomnienia, że skrajne ubóstwo jest pogwałceniem praw człowieka, i że zbyt często pozostaje ono poza polem widzenia społeczeństwa. 17 października 1987 roku jest również datą odsłonięcia w Paryżu kamiennej płyty, która upamiętnia ofiary biedy. Na tablicy tej wyryto inskrypcję: ”Tam, gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, łamane są Prawa Człowieka. Jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem.

Strona internetowa Ruchu ATD w Polsce: www.atd.org.pl

Komentarze (0)

      5 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

irss

Kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – nowa edycja Warszawa (1/2016)

04 stycznia 2016      TAGI:      
Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych ogłosił nabór na kurs...»
Postulat RPD w sprawie zmian m.in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci

05 maja 2016      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o opracowanie oraz wdrożenie...»

Warszawa. Spotkanie Grupy „Inspiracja”

08 stycznia 2016      TAGI:   
Fundacja PSYCHOCENTER w ramach programu rozwojowego coaching w OPS zaprasza pracowników...»
plakat

15 marca – Światowy Dzień Pracy Socjalnej

15 marca 2016     
W dniu 15 marca przypada Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Obchodzimy go również wMOPR...»
426a

Bezpłatny wykład otwarty „Rola i znaczenie osób wspierających rodzinę” (Warszawa)

01 czerwca 2017      TAGI:         
W dniu 6 czerwca 2017 (godz. 13:30 - 15:30) Komitet Ochrony Praw Dziecka organizuje...»