Newsy         

Projekt „Centrum 5i”

C5i

Osoby niepełnosprawne izolują się z różnych przyczyn. Niektóre z powodu braku wykształcenia i kwalifikacji, braku doświadczenia zawodowego, inne z powodu stereotypów i społecznego odrzucenia, a jeszcze inne z powodu przyjętej postawy przez członków rodziny, że osoba niepełnosprawna powinna przebywać w domu, bo nie jest samodzielna i wymaga ciągłej opieki. Są też takie przypadki, że osoba niepełnosprawna jest jednym ze źródeł utrzymania dla pozostałych członków rodziny i nie zależy im na integracji tej osoby, bo wiąże się to docelowo z utratą korzyści materialnych.

Często osoby niepełnosprawne posiadają szereg deficytów, barier wewnętrznych i zewnętrznych, które uniemożliwiają skuteczną integrację społeczną i zawodową. Wiele spośród nich niestety nie posiada wystarczającej siły, wiary, cierpliwości czy wreszcie umiejętności, by podjąć decyzję o zmianie i wprowadzić ją w życie. Jest to tym trudniejsze, jeśli najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej nie wspiera jej w tym procesie. Jest to bardzo złożony i skomplikowany problem, który bardzo trudno jest rozwiązać jedną uniwersalną metodą.

Osoby niepełnosprawne zanim znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, wychowywały się i żyły w różnych środowiskach. Jedne na wsi, inne w mieście, jedne wśród koleżanek i kolegów, dla których aktywność zawodowa miała dużą wartość, a inne wśród osób, członków rodziny, którzy kultywowali postawę roszczeniową. Po osiągnięciu dorosłości założyły własne rodziny i znowu albo, członkowie rodziny wspierali je w rozwoju, albo utrudniali ich aktywność piętrząc bariery, pretensje i oczekiwania. Z niepełnosprawnością można się urodzić, ale też można ją nabyć w wyniku choroby lub wypadku. Nie jest to zatem wybór osoby niepełnosprawnej, tylko wybór losu. Wyborem losu jest też najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej, które albo wspiera ją w uzyskaniu pełnej aktywności społecznej i zawodowej albo uznaje niepełnosprawność za barierę nie do przebycia lub źródło utrzymania. Osoba niepełnosprawna permanentnie poddawana jest wpływowi wielu, różnorodnych i bardzo złożonych czynników, które kształtują jej osobowość, postrzeganie samej siebie i otaczającego świata, czy wreszcie umiejętności planowania przyszłości i wzięcia odpowiedzialności za swoje życie.

Jak pomagać osobie z niepełnosprawnością?

W ramach projektu „Centrum 5i” stworzono miejsce, w którym z kompleksowego wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej skorzystało 27 osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Centrum składa się z pomieszczeń biurowych i szkoleniowych, w których osoby niepełnosprawne mogą otrzymać różnorodne wsparcie. Celem jest przygotowanie tych osób do odważnej oraz efektywnej integracji społecznej i zawodowej. „Centrum 5i” to zarazem miejsce bezpieczne i przyjazne osobom z niepełnosprawnością, w którym uczestnicy mają stały kontakt z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerami umiejętności, coachem. Ten modelowy sposób działalności to również międzysektorowe Partnerstwo CENTRUM 5i, którego członkami są m.in. wałbrzyskie instytucje: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Partnerzy CENTRUM 5i zgodnie z założeniami projektu zajmą się prowadzeniem placówki, po zakończeniu finansowania ze środków POKL.

Wszystko o projekcie „Centrum 5i ” znajduje się na stronie: www.centrum5i.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kompletem dokumentacji dotyczącej organizacji i działalności CENTRUM 5i, bo mamy nadzieję, że będzie ona INSPIRACJĄ do powołania PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWEGO, które na obszarze Państwa powiatu/gminy będzie chciało zorganizować i prowadzić CENTRUM 5i jako drogę do NOWEGO ŻYCIA dla osób niepełnosprawnych.

Projekt „CENTRUM 5i czyli skuteczna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”

PARTNERZY:

  • Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
  • Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
  • Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  • Fundacja im. De Gaulle`a w Wałbrzychu

logo_efs_kl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

proces-legislacji

Projekt zmiany w świadczeniach rodzinnych – świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 2 grudnia 2016 r. został skierowany do pierwszego czytania projekt ustawy ozmianie...»
portrait-317041_960_720

Powstał projekt ustawy dot. ochrony dziecka

31 sierpnia 2017      TAGI:      
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, który ma na celu stworzenie...»
logosenat

Projekt nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej bez poprawek

15 grudnia 2016      TAGI:   
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posiedzeniu w dniu 12 grudnia...»
medications-257344_960_720

Projekt wykazu bezpłatnych leków dla seniorów

03 sierpnia 2016      TAGI:   
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, powstał projekt wykazu leków, z których będą...»
Sejm-RP

Projekt nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej

07 września 2016      TAGI:         
5 września 2016 r. został skierowany do I czytania do Komisji Polityki Społecznej...»
hefalump » 23 października 2017, 15:57

Szpital psychiatryczny a 500 plus

Sofia » 23 października 2017, 15:09

decyzja w części przyznająca, a uprawomocnie

Violla » 23 października 2017, 14:28

CZY MUSI MIEĆ ALIMENTY ZASĄDZONE ?

Smile » 23 października 2017, 14:16

Zbiory Centralne świadczenie wychowawcze 500+