Szkolenia

System dodatków mieszkaniowych

vademekum

Centrum Edukacji Vademecum zaprasza na szkolenie nt. „System dodatków mieszkaniowych w kontekście obowiązujących i projektowanych przepisów prawnych.”

MIEJSCE SZKOLENIA:

09.03.2015r. – ŁÓDŹ
10.03.2015r. – POZNAŃ
12.03.2015r. – KATOWICE
13.03.2015r. – WROCŁAW
18.03.2015r. – KRAKÓW
19.03.2015r. – RZESZÓW
23.03.2015r. – WARSZAWA
24.03.2015r. – LUBLIN
25.03.2015r. – KIELCE

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Bieżący stan prawny z uwzględnieniem proponowanych zmian w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych zgłaszanych w projektach poselskich

2. Podstawy przyznania dodatku mieszkaniowego:
a) tytuł prawny
– najemcy, podnajemcy,
– spółdzielcze prawo do lokalu,
– własnościowe prawo do lokalu,
– inne tytuły prawne, ( mieszkania chronione)
– osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego (bezumowne korzystanie, ugoda, uprawnienie do lokalu socjalnego)
b) definicja gospodarstwa domowego
c) dochód gospodarstwa domowego
– definicja dochodu,
– wyłączenia z dochodu w tym dodatek energetyczny – zasady jego przyznawania i wypłacania,
– wyłączenia, zmiana definicji dochodu,
– dochód osoby prowadzącej i nieprowadzącej gospodarstwo rolne, (oddanie w dzierżawę),
– dochód osób prowadzących działalność gospodarczą.
3. Ustalanie normatywnej powierzchni lokalu:
– pojęcie powierzchni użytkowej,
– ustalanie powierzchni w przypadku najmu lub podnajmu, domu jednorodzinnego,
– ustalanie powierzchni w przypadku osób niepełnosprawnych.

4. Wydatki stanowiące podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego, przepisy wykonawcze:
– rodzaje wydatków (w przypadku najmu i podnajmu)
– wydatki w spółdzielni
– wydatki właścicieli lokali,
– wydatki w przypadku innych tytułów prawnych,
– odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
– opłaty zależne i niezależne od właściciela lokalu,
– nadpłaty i niedopłaty z tytułu rozliczania zużytej wody i centralnego ogrzewania (nadmierne zużycie)

5. Obliczanie wysokości dodatku mieszkaniowego:
– ograniczenia,
– definicja instalacji,
– ryczałt,
– cena jednej kWh.

6. Potwierdzenie danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
– obowiązki zarządcy, uchylanie się zarządcy od potwierdzenia wniosku,
– brak zarządcy (mała i duża wspólnota)

7. Wypłata dodatku mieszkaniowego:
– zarządcy,
– usługodawcy,
– wypłata dodatku osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal,
– wypłata dodatku w kontekście utraty tytułu prawnego do lokalu.

8. Wszczęcie postępowania, wznowienie postępowania:
– złożenie wspólnego wniosku,
– decyzja w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego – tryb postępowania,
– zwrot dodatku, zaległości.

9. Zmiany przepisów zawarte w innych ustawach mające wpływ na wydanie decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego (w tym związane z propozycjami nowych regulacji dotyczących ustawy o ochronie praw lokatorskich)

10. Pytania, najczęściej pojawiające się problemy interpretacyjne, wymiana poglądów, konsultacje.

www.vademecum.org.pl

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

logo

Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

12 kwietnia 2017      TAGI:   
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prowadzi rekrutację...»
logo

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

10 kwietnia 2017      TAGI:      
Ruszyła rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Szkolenie...»

Prawo karne w obszarach pomocy społecznej

10 marca 2017      TAGI:   
  Tematyka szkolenia 1. Status prawny pracowników pomocy społecznej wświetle...»

Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie

10 marca 2017      TAGI:      
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tematu: Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia...»
erasmus

Szkolenie dla ośrodków pomocy społecznej i organizacji zajmujących się edukacją dorosłych dotyczące dofinansowania projektów

23 listopada 2016      TAGI:      
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe...»