Szkolenia

Szkolenie dla realizatorów nowego programu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu mającym na celu naukę i doskonalenie metod pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich im członków rodziny. Zasadniczą treścią tego modułu szkolenia będzie autorski program RODZINA (według scenariusza dr Tomasza Głowika).

RODZINA to akronim pierwszy liter słów:

R – refleksyjność

O – odpowiedzialność

D – decyzja

Z – zaangażowanie

I – indywidualność

N – non-violence

A – aktywność

Powyższe pojęcia zawierają w sobie jednocześnie informacje na temat celów programu, który został opracowany z uwzględnieniem warunków istotnych dla kształtowania się motywacji do zmiany, w podejściu motywującym i skoncentrowanym na rozwiązaniu (BSFT).

Metody i techniki wykorzystywane w programie są podporządkowane jego celom i charakteryzuje je duża różnorodność. Pojawiają się w nim bowiem metody i techniki pracy właściwe dla Rozmowy/Wywiadu/Dialogu Motywującej/ego, praca na tzw. „wyjątkach”, która jest właściwa dla terapii BSFT, gestaltowskie ćwiczenie z krzesłem, elementy dramy, terapia racjonalno-emotywna A. Ellisa, trening umiejętności, genogram właściwy dla terapii systemowej i inne. Ważnym elementem zajęć są także „zadania domowe”, które służą koncentracji uwagi uczestników programu na procesie zmiany oraz większej aktywności własnej.

Moduł szkolenia dotyczący pracy z osobami stosującymi przemoc będzie obejmował następujące zagadnienia:

  • psychologiczny obraz osoby stosującej przemoc i jej funkcjonowania,
  • „opór” przed zmianą w pracy z osobą stosującą przemoc. Strategie pracy z osobą niezmotywowaną do zmiany zachowań. Motywacja w kontekście transteoretycznego modelu zmiany zachowań,
  • Wywiad/Dialog Motywujący oraz podejście BSFT w pracy ze sprawcą przemocy,
  • metody i techniki pracy korekcyjnej i terapeutycznej wykorzystywane w programie,
  • realizacja programu RODZINA (warsztatowe ćwiczenie poszczególnych zajęć wchodzących w skład programu)
  • ewaluacja programu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypt do prowadzenia zajęć grupowych oraz zdobędą umiejętności potrzebne podczas rozmów/kontaktów indywidualnych.

Ponieważ jest to program pilotażowy, zaprosimy Państwa do współpracy przy jego ewaluacji i tworzeniu jego ostatecznej wersji. Będziemy otwarci na Państwa uwagi i propozycje.

Więcej informacji o Programie RODZINA realizowanym w realiach izolacji więziennej można uzyskać w artykule napisanym przez autora programu i opublikowanym w Dwumiesięczniku Niebieska Linia:
„RODZINA” w zakładzie karnym – Program dla sprawców przemocy w rodzinie

Zajęcia obejmują dwa zjazdy po 25 godzin pracy wykładowo-warsztatowej każdy, łącznie 50 godzin (zgodnie wymogami rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznejz dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne).

Terminy w 2015 roku:

  • 19-21 marca
  • kwiecień

Cena szkolenia: 1.000 zł od osoby (cena obejmuje wszystkie koszty związane z dydaktyką i materiałami). Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu pokrywa uczestnik. Miejsce szkolenia: Warszawa

Zajęcia będzie prowadził autor programu dr Tomasz Głowik.

Ankietę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres szkolenia@niebieskalinia.pl.

Serdecznie zapraszamy.

Komentarze (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenie GIODO dla administratorów bezpieczeństwa informacji

11 grudnia 2017      TAGI:      
Na czym polega istota unijnej reformy ochrony danych osobowych? Jakie są jej cele?...»

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

10 kwietnia 2017      TAGI:      
Ruszyła rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Szkolenie...»

Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

12 kwietnia 2017      TAGI:   
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prowadzi rekrutację...»

Bezpłatne szkolenia dla pracowników socjalnych

16 listopada 2017      TAGI:      
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka rozpoczęła realizację trzech projektów...»

Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej

10 marca 2017      TAGI:      
Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym...»