Szkolenia

Przeciwdziałanie przemocy domowej. Procedura „Niebieskiej Karty”

nazmiane1_(1)Na Zmianę” zaprasza na szkolenie  „Przeciwdziałanie przemocy domowej. Procedura „Niebieskiej Karty”, odebranie dziecka przez pracownika socjalnego, problemy związane z uzależnieniem.”  Wychodząc na przeciw Państwo oczekiwaniom i wymaganiom, jakie stawia codzienność, stworzyliśmy nowe szkolenie, dedykowane osobom pracujących w grupach roboczych oraz zespołach interdyscyplinarnych, pracownikom socjalnym, pracownikom oświaty, członkom i kandydatom na członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osobom pracującym lub chcącym pracować w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub chcących prowadzić oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc oraz osobom, które na co dzień realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Procedura „Niebieskiej Karty. Założenie i zamykanie „Niebieskiej Karty”. Praca z osobą doznają przemocy i sprawcą przemocy pod kątem procedury „Niebieskiej Karty”.
2. Działanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.
3. Role społeczne przyjmowane przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
4. Symptomy seksualnego wykorzystywania dzieci.
5. Symptomy przemocy fizycznej, psychologicznej i ekonomicznej względem dzieci.
6. Procedura odebrania krzywdzonego dziecka przez pracownika socjalnego w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rola i współpraca pracownika socjalnego z innymi służbami społecznymi, policją i sądem rodzinnym i opiekuńczym.
7. Wybrane zagadnienia związane z profilaktyką i diagnozowaniem uzależnienia alkoholowego. Ramowy programu podstawowego szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych ( 1 dzień )
Koszt: 590zł netto (cena dotyczy jednej osoby)
Termin: 10 kwietnia 2015r.

Na zmianę
Telefon: 505 873 662
www.nazmiane.com
Email: biuro@nazmiane.com

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenie: „Mobbing i zjawiska podobne – rozpoznawanie i przeciwdziałanie

26 lutego 2015      TAGI:         
Seminarium dla kadry zarządzającej, specjalistów ds. kadr, członków komisji." Podczas...»

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenie

26 czerwca 2015      TAGI:      
Studio Profilaktyki Społecznej zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia...»

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

30 lipca 2015     
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii...»

Nowoczesne przeciwdziałanie uzależnieniom

27 czerwca 2015      TAGI:      
Studio Profilaktyki Społecznej zaprasza na kolejną edycję ogólnopolskiego szkolenia...»

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

30 lipca 2015     
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu...»