Szkolenia      

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Firma Na Zmianę zaprasza do udziału w szkoleniu „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i nauka kontroli nad stresem”. Proponowane szkolenie jest organizowane w Warszawie. Grupa otwarta. Zapisy trwają.

logonz2

Terminy zajęć:
23-24 marca 2015r.

Ilość godzin: 22 godziny dydaktyczne
Miejsca szkolenia: Warszawa
Cena: 990 zł

Rabat dla 2-3 osób: 5% rabatu
Rabat dla studentów: 10% rabatu
Rabat za płatność z góry: 5%
Rabat dla osób bezrobotnych: 5%
Rabaty nie łączą się!

Prowadzący: Sabina Janikowska

Powszechnie znane jest już pojęcie wypalenia zawodowego.
Ale co ono właściwie znaczy?

Wypalenie zawodowe spowodowane jest stresem występującym w miejscu pracy, powstaje w wyniku przeciążenia fizycznego, a przede wszystkim psychicznego.

Na wypalenie najbardziej narażone są osoby pracujące w zawodach wymagających intensywnych kontaktów interpersonalnych.

W dzisiejszych czasach ryzyko wypalenia zawodowego jest bardzo wysokie. Niepewność zatrudnienia, restrukturyzacje, duży nacisk na wyniki, powodują, że stres zawodowy osiąga bardzo duży poziom. Pracownik nie powinien pozostawać sam ze swoimi problemami. Zarówno pracodawca, jak i pracownik powinien zapobiegać wypaleniu zawodowemu, a proponowane przez nas szkolenie kontroli nad stresem jest jednym ze sposobów walki z tymi problemami w miejscu pracy.

Zakres merytoryczny:

  • Stres – czynnikiem zaburzającym zdrowie psychofizyczne – współczesna wiedza o stresie, podłoże biologiczne i psychiczne
  • Wypalenie zawodowe – czym jest? skąd się bierze? jakie ma objawy? jak diagnozować?
  • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – wypracowanie indywidualnych sposobów radzenia sobie ze stresem
  • Rozwijanie w sobie elastycznego podejścia do pojawiających się wyzwań otoczenia
  • Stres a emocje – nauka skutecznego radzenia sobie z własnymi emocjami w relacji z drugim człowiekiem
  • Poznanie i ćwiczenie technik antystresowych

Narzędzia i kadra:

Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone metody aktywizujące, m.in.: specjalnie dobrane ćwiczenia praktyczne, testy auto-diagnostyczne, dyskusje panelowe, akwarium, mini-wykłady, itp.
Program opracowany został przez zespół coachów, psychologów, terapeutów

Szkolenie skierowane jest do:

  • pracowników, którzy obserwują u siebie niechęć do pracy, obniżony nastrój, trudności z koncentracją, spadek motywacji, częste zdenerwowanie i rozdrażnienie
  • pracodawców, którzy chcą utrzymać wysoki poziom motywacji i zaangażowania pracowników oraz są świadomi skutków stresu i wypalenia zawodowego
  • osób, które chciałyby, m.in. nauczyć się korzystać z technik radzenia sobie ze stresem, opracować swój własny plan przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Cena obejmuje: usługę trenerską, bazę lokalową, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy w czasie przerw.
Na zakończenie warsztatów, każdy otrzymuje dyplom uczestnictwa.
Na Zmianę ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot zaliczki.

telefon: 505 873 662
email: biuro@nazmiane.com

Informacje dodatkowe
Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia otwartego w dogodnej dla Państwa lokalizacji i terminie, przy zgłoszeniu co najmniej 7 osób z jednej firmy, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego (zamkniętego), wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

logo

Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

12 kwietnia 2017      TAGI:   
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prowadzi rekrutację...»
logo

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

10 kwietnia 2017      TAGI:      
Ruszyła rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Szkolenie...»

Prawo karne w obszarach pomocy społecznej

10 marca 2017      TAGI:   
  Tematyka szkolenia 1. Status prawny pracowników pomocy społecznej wświetle...»

Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie

10 marca 2017      TAGI:      
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tematu: Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia...»
erasmus

Szkolenie dla ośrodków pomocy społecznej i organizacji zajmujących się edukacją dorosłych dotyczące dofinansowania projektów

23 listopada 2016      TAGI:      
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe...»
pusia25 » 25 kwietnia 2017, 13:06

Daty w decyzji

ellli » 25 kwietnia 2017, 13:05

odpis umorzonego zasiłku stałego

googoo113 » 25 kwietnia 2017, 12:37

szo a warunek

monika212121 » 25 kwietnia 2017, 12:26

Przedłużenie ważności karty