Newsy   

Sejm o pomocy społecznej

W dniu 23.06.2015 r. połączone komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrywały – podczas pierwszego czytania – komisyjny projekt zmian ustawy o pomocy społecznej.

ustawaW trakcie wspólnego posiedzenia Komisji, Poseł Artur Górczyński (pracownik socjalny) zwrócił uwagę na problem zawężenia przepisów dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych (asysta policji, wizyty w środowisku dwóch pracowników) jedynie do przypadków przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych.

W projekcie proponuje się m.in.:

  • wprowadzenie definicji projektu socjalnego oraz „nowego” zadania polegającego na realizowaniu przez gminy tychże projektów, a także doprecyzowanie, iż praca socjalna może być realizowana w oparciu o projekt socjalny;
  • doprecyzowanie, że w przypadku ustalania uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego, do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;
  • uregulowanie zapisów dotyczących osób bezdomnych, w tym określenie katalogu placówek (schroniska, noclegownie,ogrzewalnie), standardów ich funkcjonowania;
  • uregulowanie, iż pomoc w postaci ubrania, gorącego posiłku, pomocy żywnościowej przyznawana doraźnie dzieciom lub młodzieży, a także w przypadku sytuacji kryzysowej na skalę masową, klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego – nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, wydania decyzji administracyjnej, a poniesione wydatki nie podlegają zwrotowi;
  • zmianę zasad odpłatności i dotowania funkcjonowania m.in. środowiskowych domów samopomocy;
  • umożliwienie gminom tworzenia klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotychczas możliwość taką posiadał powiat);
  • umożliwienie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla pełnoletniego dziecka, którego rodzic umieszczony w dps, został wcześniej pozbawiony władzy rodzicielskiej w stosunku do tego dziecka;
  • rozszerzenie katalogu świadczeń niewymagających wydania decyzji administracyjnych m.in. o sprawienie pogrzebu, schronienie w ogrzewalni lub noclegowni, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • wprowadzenie możliwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przy udziale dwóch pracowników socjalnych oraz korzystania przez nich z asysty policji przy ww. czynności;
  • uregulowanie zasad organizowania i prowadzenia superwizji.

iTV Sejm – transmisje archiwalne

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?page=4#176A6817D62D6FE4C1257E67002D335F

Komentarze (6)

      1 + 3 = ?    
Pomyśleć że tak dbają o nasze bezpieczeństwo??? A GODZIWE ZAROBKI GDZIE?????
DODAŁ: Sonia DNIA 30 czerwca 2015 O 07:36
Codzienność to brak szacunku wyzwiska i straszenie skargą . jak coś się wydarzy to kurator w telewizji nie występuje a nasza jest zawsze wina . Nikt nie pomyśli że jak by pracownik socjalny chciał być gwiazdą telewizyjną to by w pomocy społecznej nie pracował. Jaka wtedy ochrona danych jak publicznie wytrząsa się brudy rodziny w telewizji.
DODAŁ: anna DNIA 29 czerwca 2015 O 23:39
Zgadzam się z koleżankami powyżej. O pracownikach socjalnych się nie pamięta, bo to jest zadanie gminy. Gminy natomiast uważają nas za 5 koło u wozu i niewiele nie warty personel pomocniczy (nawet nie urzędnicy). To jest chora sytuacja - chyba w żadnym innym zawodzie tak nie jest. I jest to prawda, że płace są żenująco niskie.
DODAŁ: Zbigniew DNIA 29 czerwca 2015 O 22:15
Z moimi zarobkami 1600 na rękę to ja sama mogłabym być klientem pomocy społecznej ale wstyd nie pozwala, więcej zarabia sprzątaczka w urzędzie gminy niż pracownik socjalny.
DODAŁ: anna DNIA 29 czerwca 2015 O 20:36
Z nas się robi dziadostwo z dobrym dyplomem. Jak nas traktują tak to wszystko jest tyle wart. Pracownik socjalny w tym sejmie to powinien zrobić zadymę i uświadomić im o co chodzi!! ale punkt widzenia jest od punktu siedzenia!! A gdzie ustawa o pracownikach socjalnych??? tak jak mają kuratorzy?? oni przynajmniej zarabiają!!!
DODAŁ: Nina DNIA 29 czerwca 2015 O 07:38
Ustawa mówi o dodatku za pracę w terenie 250!! i co znowu zapomniano?? o wszystkim gadacie tylko nie o pieniądzach?? jak to jest i kiedy to się skończy?? Pani była minister z takimi jak my to nie chciałaby gadać!!!
DODAŁ: Nina DNIA 29 czerwca 2015 O 07:33

ZOBACZ PODOBNE

najwyzsza-izba-kontroli-logo

Wyniki kontroli NIK-u dot. „Świadczenia pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty”

15 kwietnia 2016      TAGI:         
W dniu 14.04.2016 r. została opublikowana informacja o wynikach kontroli dot. „Świadczenia...»
Postulat RPD w sprawie zmian m.in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rzecznik Praw Dziecka o konieczności szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych

20 maja 2016      TAGI:      
Pismem z dnia 17.05.2016 r. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Rodziny...»
wazne-zmiany-w-2017-06

Zmiany w sferze polityki społecznej od 1 stycznia 2017

1 stycznia 2017 r. przyniesie wiele zmian w sferze polityki społecznej. Ze wskazanym...»
calculator-1085391__180

Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

14 marca 2016      TAGI:   
Organy właściwe dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela jest zobligowany do składania...»
kwon-ji-yong-2525598_960_720

Projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Nie tak dawno na łamach portalu informowaliśmy o planach Ministerstwa Rodziny...»
sanna » 23 września 2017, 14:17

SYGNITY - błędy w listach wypłat

izzka » 23 września 2017, 11:26

działalność na ryczałcie Izyda

Szarak » 23 września 2017, 11:04

Zaległe wynagrodzenie - odprawa wypłacone w 2016 r.

abin » 23 września 2017, 10:03

Jaki paragraf na konferencje dyrektora