Newsy   

Sejm o pomocy społecznej

W dniu 23.06.2015 r. połączone komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrywały – podczas pierwszego czytania – komisyjny projekt zmian ustawy o pomocy społecznej.

ustawaW trakcie wspólnego posiedzenia Komisji, Poseł Artur Górczyński (pracownik socjalny) zwrócił uwagę na problem zawężenia przepisów dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych (asysta policji, wizyty w środowisku dwóch pracowników) jedynie do przypadków przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych.

W projekcie proponuje się m.in.:

  • wprowadzenie definicji projektu socjalnego oraz „nowego” zadania polegającego na realizowaniu przez gminy tychże projektów, a także doprecyzowanie, iż praca socjalna może być realizowana w oparciu o projekt socjalny;
  • doprecyzowanie, że w przypadku ustalania uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego, do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego;
  • uregulowanie zapisów dotyczących osób bezdomnych, w tym określenie katalogu placówek (schroniska, noclegownie,ogrzewalnie), standardów ich funkcjonowania;
  • uregulowanie, iż pomoc w postaci ubrania, gorącego posiłku, pomocy żywnościowej przyznawana doraźnie dzieciom lub młodzieży, a także w przypadku sytuacji kryzysowej na skalę masową, klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego – nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, wydania decyzji administracyjnej, a poniesione wydatki nie podlegają zwrotowi;
  • zmianę zasad odpłatności i dotowania funkcjonowania m.in. środowiskowych domów samopomocy;
  • umożliwienie gminom tworzenia klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotychczas możliwość taką posiadał powiat);
  • umożliwienie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla pełnoletniego dziecka, którego rodzic umieszczony w dps, został wcześniej pozbawiony władzy rodzicielskiej w stosunku do tego dziecka;
  • rozszerzenie katalogu świadczeń niewymagających wydania decyzji administracyjnych m.in. o sprawienie pogrzebu, schronienie w ogrzewalni lub noclegowni, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • wprowadzenie możliwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych przy udziale dwóch pracowników socjalnych oraz korzystania przez nich z asysty policji przy ww. czynności;
  • uregulowanie zasad organizowania i prowadzenia superwizji.

iTV Sejm – transmisje archiwalne

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?page=4#176A6817D62D6FE4C1257E67002D335F

Komentarze (6)

      3 + 3 = ?    
Pomyśleć że tak dbają o nasze bezpieczeństwo??? A GODZIWE ZAROBKI GDZIE?????
DODAŁ: Sonia DNIA 30 czerwca 2015 O 07:36
Codzienność to brak szacunku wyzwiska i straszenie skargą . jak coś się wydarzy to kurator w telewizji nie występuje a nasza jest zawsze wina . Nikt nie pomyśli że jak by pracownik socjalny chciał być gwiazdą telewizyjną to by w pomocy społecznej nie pracował. Jaka wtedy ochrona danych jak publicznie wytrząsa się brudy rodziny w telewizji.
DODAŁ: anna DNIA 29 czerwca 2015 O 23:39
Zgadzam się z koleżankami powyżej. O pracownikach socjalnych się nie pamięta, bo to jest zadanie gminy. Gminy natomiast uważają nas za 5 koło u wozu i niewiele nie warty personel pomocniczy (nawet nie urzędnicy). To jest chora sytuacja - chyba w żadnym innym zawodzie tak nie jest. I jest to prawda, że płace są żenująco niskie.
DODAŁ: Zbigniew DNIA 29 czerwca 2015 O 22:15
Z moimi zarobkami 1600 na rękę to ja sama mogłabym być klientem pomocy społecznej ale wstyd nie pozwala, więcej zarabia sprzątaczka w urzędzie gminy niż pracownik socjalny.
DODAŁ: anna DNIA 29 czerwca 2015 O 20:36
Z nas się robi dziadostwo z dobrym dyplomem. Jak nas traktują tak to wszystko jest tyle wart. Pracownik socjalny w tym sejmie to powinien zrobić zadymę i uświadomić im o co chodzi!! ale punkt widzenia jest od punktu siedzenia!! A gdzie ustawa o pracownikach socjalnych??? tak jak mają kuratorzy?? oni przynajmniej zarabiają!!!
DODAŁ: Nina DNIA 29 czerwca 2015 O 07:38
Ustawa mówi o dodatku za pracę w terenie 250!! i co znowu zapomniano?? o wszystkim gadacie tylko nie o pieniądzach?? jak to jest i kiedy to się skończy?? Pani była minister z takimi jak my to nie chciałaby gadać!!!
DODAŁ: Nina DNIA 29 czerwca 2015 O 07:33

ZOBACZ PODOBNE

Kolejny projekt zmian do ustawy o pomocy społecznej

23 listopada 2017      TAGI:      
Trwają prace nad projektem z dnia 14 listopada 2017r. ustawy o zmianie ustawy o pomocy...»

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o pracownikach socjalnych

04 września 2017      TAGI:      
Pani Minister wystąpiła do Burmistrzów/Wojtów/Prezydentów miast z pismem podkreślającym...»

Projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  Nie tak dawno na łamach portalu informowaliśmy o planach Ministerstwa Rodziny...»

RPO o darmowej pomocy prawnej

11 lipca 2017      TAGI:      
  Rzeczni Praw Obywatelskich donosi o prawdopodobieństwie nieskuteczności...»

Rzecznik Praw Obywatelskich o pomocy ofiarom przestępstw

22 sierpnia 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony wdrożeniem „dyrektywy ofiarowej” do Polskiego...»
pawełex » 16 stycznia 2018, 22:47

zwrot weksla in blanko przed terminem

Krupcia » 16 stycznia 2018, 22:43

Opieka naprzemienna, a decyzja.

społecznik13 » 16 stycznia 2018, 17:24

Koszt realizacji elektronicznej karty