Szkolenia      

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

vademecum

Centrum Edukacji Vademecum zaprasza na szkolenie nt. „Najnowsze zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zmiany wchodzące w życie w najbliższym czasie oraz zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r., wprowadzane w szczególności następującymi aktami prawnymi:

– ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
– ustawa z dnia 10 lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
– ustawa z dnia 24 lipca o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw,
– ustawa o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.”

MIEJSCE SZKOLENIA:

28.09.2015r. – KRAKÓW
29.09.2015r. – RZESZÓW
30.09.2015r. – KIELCE
01.10.2015r. – LUBLIN
02.10.2015r. – WARSZAWA
05.10.2015r. – ŁÓDŹ
06.10.2015r. – WROCŁAW
07.10.2015r. – POZNAŃ
08.10.2015r. – TORUŃ
09.10.2015r. – OLSZTYN

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zagadnienia:

1. Likwidacja egzekucji administracyjnej należności dłużników z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zastąpienie jej egzekucją sądową – szczegółowe omówienie nowej procedury i konsekwencje tego rozwiązania dla „starych” spraw i bieżącej realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego (przepisy przejściowe, nowe obowiązki organu właściwego, terminy, nowy podział odzyskanych kwot, rozliczanie i dochodzenie odsetek),

2. Uproszczenie działań podejmowanych przez organ właściwy dłużnika wobec dłużnika alimentacyjnego,

3. Zmiany/ujednolicenie katalogów utraty i uzyskania dochodu (dochody z renty w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego, dochody z umowy o dzieło, dochody z alimentów po śmierci rodzica zobowiązanego do alimentacji, dochody ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochody z zawieszonej działalności gospodarczej),

4. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych wypłaconych po śmierci osoby uprawnionej,

5. Zmiana sposobu dochodzenia zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego za okres objęty prawem do dodatku pielęgnacyjnego,

6. Zmiany dotyczące postępowania w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,

7. Zmiany zasad opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia społeczne za rolników, małżonków rolników i domowników otrzymujących/ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – składki opłacane przez organ właściwy do ZUS lub do KRUS na podstawie wyboru osoby otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, zapisy umożliwiające „powrót” do ubezpieczenia w KRUS, sposób postępowania organu właściwego, terminy,

8. Możliwość wprowadzenia przez gminę dodatkowego, „własnego” świadczenia rodzinnego,

9. Podwyższenie wysokości niektórych świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych od 1 listopada 2015 r. – rozporządzenie Rady Ministrów

10. Zasada „złotówka za złotówkę” od 1 stycznia 2016 r. – sposób ustalania dochodu i prawa do świadczeń rodzinnych z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę”, sposób konstruowania decyzji przyznających świadczenia z zastosowaniem mechanizmu, wpływ zmian sytuacji dochodowej i składu rodziny na mechanizm

11. Świadczenie rodzicielskie – nowe świadczenie rodzinne od 1 stycznia 2016 r. – warunki przyznawania, katalog osób
uprawnionych, kwota świadczenia, przesłanki negatywne powodujące brak prawa do świadczenia rodzicielskiego,świadczenie rodzicielskie, a zbieg z innymi świadczeniami rodzinnymi, zmiany w katalogu dochodu związane z wprowadzeniem świadczenia rodzicielskiego,

12. Cyfryzacja/informatyzacja procesu przyznawania świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 stycznia 2016 r. – możliwość składania wniosków i załączników przez internet za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU), elektroniczne wzory wniosków, samodzielne uzyskiwanie informacji/danych niezbędnych do ustalenia prawa do wnioskowanych świadczeń przez organ właściwy (dane o dochodach, dane o składce zdrowotnej i inne dane ubezpieczeniowe, dane o orzeczeniu potwierdzającym niepełnosprawność, dane o wieku i stanie cywilnym), możliwość elektronicznej weryfikacji danych,

13. Przepisy przejściowe,

14. Zmiany w aktach wykonawczych dotyczących sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne i sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

15. Warunki przyznawania świadczeń opiekuńczych dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

II. Bieżąca realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

III. Pytania i konsultacje indywidualne.

www.vademecum.org.pl

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

erasmus

Szkolenie dla ośrodków pomocy społecznej i organizacji zajmujących się edukacją dorosłych dotyczące dofinansowania projektów

23 listopada 2016      TAGI:      
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe...»
info_spec.

Praca warsztatowa i indywidualna z klientem pomocy społecznej

09 lutego 2016      TAGI:   
Profesjonalne Centrum Rozwoju – "Butterfly" przygotowało dla Państwa ofertę zajęć...»

Kurs specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej – Edycja Warszawa 2/2016

05 maja 2016     
Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych informuje, że trwa nabór nakurs...»
logo

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

10 kwietnia 2017      TAGI:      
Ruszyła rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Szkolenie...»

Szkolenie: specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – 2 edycja/ woj. podlaskie – Łomża

30 sierpnia 2016     
Pracownicy socjalni lub pracownicy pomocy społecznej mają przed sobą niełatwe zadanie,...»
krawkat » 20 listopada 2017, 09:42

alimenty po nowemu jak nie jest samotna

heiland » 20 listopada 2017, 08:29

Wypok.peel o naszym forum i o nas ( ͡° ͜ʖ ͡°)

agablues » 19 listopada 2017, 18:56

Asystent rodziny wkład własny