Szkolenia   

Praca Asystenta Rodziny

Firma szkoleniowo-doradcza ”Na Zmianę” zaprasza do udziału w kolejnej już edycji szkolenia „Praca Asystenta Rodziny – teoria i praktyka”, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 29-30 sierpnia. Zapisy trwają! Celem szkolenia jest wyposażenie osób w nim uczestniczących w wiedzę i umiejętności, niezbędne w pracy socjalno-wychowawczo-terapeutycznej asystenta rodziny.

Zakres merytoryczny:

Podstawa prawna w pracy asystenta rodziny
Diagnoza sytuacji rodziny
Sporządzanie i prowadzenie planu pracy z rodziną
Sporządzanie dokumentacji pracy asystenta rodziny
Kontrakt w pracy asystenta rodziny
Opór – jego przejawy, symptomy i sposoby radzenia sobie
Pięciostopniowa relacja pomagania
Budowanie relacji: trenowanie przez klienta umiejętności, oddawanie odpowiedzialności
Współpraca asystenta ze służbami społecznymi, wspomagającymi rodziny
Korzystanie z lokalnej infrastruktury społecznej, kulturalnej i ekonomicznej w pracy asystenta rodziny
Specyfika pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
Interwencja kryzysowa w pracy asystenta rodziny

Dodatkowo każdemu z uczestników dedykujemy godzinę pracy coachingowej on-line!

Narzędzia i kadra:

Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone metody aktywizujące, m.in.: specjalnie dobrane ćwiczenia praktyczne, testy autodiagnostyczne, dyskusje panelowe, miniwykłady, itp. Program opracowany został przez zespół pedagogów, psychologów i terapeutów mających wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami marginalizowanymi społecznie. Nasi specjaliści od wielu lat pracują w charakterze asystentów rodziny. Jako innowacyjność zakładamy konsultacje coachingowe on-line dla uczestników szkolenia, które pozwolą zgłębić zakres osobistych kompetencji i predyspozycji zawodowych.

Szkolenie skierowane jest do: studentów i absolwentów, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, osób pracujących w charakterze asystentów rodziny, psychologów i pedagogów przygotowujących się do pracy w zawodzie asystenta rodziny, osób zajmujących się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną, osób, które interesują się tą tematyką i chcą poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Urzędów Gmin.

Cena obejmuje: usługę trenerską i coachingową, bazę lokalową, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy w czasie przerw. Cena nie obejmuje kosztów wyżywienia i noclegów.
Na zakończenie warsztatów, każdy z uczestników otrzyma dyplom.

Na Zmianę ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot zaliczki.

ZAPISY NA SZKOLENIE – kliknij tutaj

Czas: 22 godziny dydaktyczne
Koszt: 449 zł/osobę
ZAPYTAJ O RABATY !
Termin: 29-30 sierpnia 2015r.
Miejsce: Warszawa
telefon: 505 873 662
email: biuro@nazmiane.com

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia otwartego w dogodnej dla Państwa lokalizacji i terminie, przy zgłoszeniu co najmniej 5 osób z jednej firmy z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego (zamkniętego), wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Motywowanie klientów do współpracy z asystentem rodziny

04 stycznia 2015      TAGI:         
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej zaprasza na szkolenie prowadzone przez...»

KURS KWALIFIKACYJNY „ASYSTENT RODZINY”

13 października 2015     
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału...»
logonz2

Praca zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

20 czerwca 2015     
Firma szkoleniowo-doradcza ”Na Zmianę” zaprasza na szkolenie ”Praca zespołów...»
family

Kurs kwalifikacyjny „Asystent rodziny”

13 stycznia 2015      TAGI:   
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału...»
ar2

Szkolenie „Asystent rodziny”

04 marca 2015     
Firma doradczo-szkoleniowa Na Zmianę, zaprasza na Szkolenie "Asystent rodziny" z akredytacją...»