Szkolenia

Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Na Zmianę zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby, które planują podjąć działalność gospodarczą polegającą na opiece nad dziećmi do lat 3 w formie spółdzielni socjalnej oraz wszystkich zainteresowanych na „Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym”, które odbędzie się w Warszawie.

Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – 80 h.
Kurs akredytowany przez MPiPS.

Celem szkolenia jest:

Uaktualnienie oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju. Praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Nabycie kompetencji opiekuna. Zdobycie nowych kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy.

Zakres programowy szkolenia:

1. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka – 60 h.

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka (dynamika rozwoju psychoruchowego dziecka)
 • źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3, (przegląd uwarunkowań, rozwój dziecka jako ciąg zmian)
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (neurologiczne podstawy wczesnej edukacji, rola opiekuna, organizowanie czasu i przestrzeni)
 • innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka; (zapoznanie się z rolą i zadaniami poszczególnych instytucji wspierających dziecko i rodzinę, zakres działania instytucji i organizacji pomocy społecznej)

2. Kompetencje opiekuna dziecka – 20 h.

 • odpowiedzialność prawna opiekuna, (zapoznanie się z przepisami prawa)
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów.
  Narzędzia i kadra.

Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia wykorzystujemy nowoczesne i sprawdzone metody aktywizujące, m.in.: specjalnie dobrane ćwiczenia praktyczne, testy autodiagnostyczne, dyskusje panelowe, miniwykłady, itp. Program opracowany został przez zespół pedagogów, psychologów i terapeutów mających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Jako innowacyjność zakładamy konsultacje coachingowe on-line dla uczestników szkolenia, które pozwolą zgłębić zakres osobistych kompetencji i predyspozycji zawodowych.

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • Wykształcenie średnie.
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3 nabyte wcześniej niż 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.
 • Osoby, które chcą ukończyć szkolenie powinny ponadto mieć predyspozycje osobowościowe do pracy z małymi dziećmi i po prostu lubić opiekować się nimi.
 • Niezbędny jest również dobry stan zdrowia.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

1. Osób, które chcą podjąć pracę w żłobku i klubie dziecięcym lub jako niania,
2. Wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem dzieci w wieku do lat 3 i pragną stymulować ich rozwój w tym kluczowym dla nich okresie.
Dyplom ukończenia szkolenia wydawany jest przez Na Zmianę na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego wraz z programem szkolenia i podaniem ilości godzin.

ZAPISY NA SZKOLENIEkliknij tutaj

Czas: 80 godzin dydaktycznych. Dodatkowo każdemu uczestnikowi przysługuje godzina pracy coachingowej on-line.
Koszt: 750 zł/osoba
Termin: 8 sierpnia – 30 sierpnia 2015r (4 weekendy)
Możliwość rozłożenia płatności na 2 dogodne raty.
Rabat dla 2-3 osób: 5% rabatu
Rabat dla studentów: 10% rabatu
Rabat za płatność z góry: 5%
Miejsce: Warszawa
Cena obejmuje: usługę trenerską i coachingową, bazę lokalową, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy w czasie przerw.
Cena nie obejmuje kosztów wyżywienia i noclegów.
Na zakończenie warsztatów, każdy z uczestników otrzyma dyplom.
telefon: 505 873 662
email: biuro@nazmiane.com

Informacje dodatkowe

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia otwartego w dogodnej dla Państwa lokalizacji i terminie, przy zgłoszeniu co najmniej 7 osób z jednej firmy z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego (zamkniętego), wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

logo

Szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

12 kwietnia 2017      TAGI:   
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prowadzi rekrutację...»
logo

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

10 kwietnia 2017      TAGI:      
Ruszyła rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. Szkolenie...»

Prawo karne w obszarach pomocy społecznej

10 marca 2017      TAGI:   
  Tematyka szkolenia 1. Status prawny pracowników pomocy społecznej wświetle...»

Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia rodziny z uwzględnieniem koordynacji zadań wprowadzonych ustawą „Za Życiem” – praktyczne zastosowanie

10 marca 2017      TAGI:      
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z tematu: Rola asystenta rodziny w procesie wsparcia...»
erasmus

Szkolenie dla ośrodków pomocy społecznej i organizacji zajmujących się edukacją dorosłych dotyczące dofinansowania projektów

23 listopada 2016      TAGI:      
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe...»
82gocha » 24 kwietnia 2017, 22:34

uchylenie styczeń luty?

pokemon » 24 kwietnia 2017, 21:00

szkolenia

agnkar6281 » 24 kwietnia 2017, 17:54

konkubinat

SR19 » 24 kwietnia 2017, 15:19

Zasiłek pielęgnacyjny

Michalina26 » 24 kwietnia 2017, 14:57

Rejestracja w PUP