Newsy   

Nowe kryteria dochodowe

Zmiana kryteriów dochodowych oraz wysokości zasiłków w systemie świadczeń rodzinnych i systemie pomocy społecznej.

zlotowki_moneyCo trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów i świadczeń. Podwyżka wejdzie w życie od 1 października.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października wrosną kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej i wysokość świadczeń.

Co się zmieni?

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie:

  • o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie

Dzięki tej zmianie, więcej potrzebujących osób uzyska dostęp do świadczeń.

Podwyższone zostaną także same świadczenia:

  • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
  • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł;
  • pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
  • świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego do cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wzrośnie z 1 260 zł do 1 335 zł;

Świadczenia rodzinne.  Zmiany od 1 listopada 2015

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, od 1 listopada w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 (trwającym od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 r.) wzrosną o 100 zł w stosunku do obecnie obowiązujących progów dochodowych, kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych.

Obowiązujące dotychczas w okresie zasiłkowym 2014/2015 kryterium dochodowe w wysokości 574,00 zł netto na osobę w rodzinie, wzrasta do kwoty 674,00 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664,00 zł do 764,00 zł. Nie ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące obecnie 1 922 zł na osobę.

Ulegają zmianie także kwoty niektórych świadczeń wypłacanych w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 – szczegółowe informacje podajemy poniżej.
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia będzie wypłacany w wysokości 89,00 zł miesięcznie,
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia w wysokości 118,00 zł miesięcznie,
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia w wysokości 129,00 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 185,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 370,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 265 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 530,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 90 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, w wysokości 80 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia, w wysokości 100 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 105,00 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 63,00 zł miesięcznie.

Źródło: MOPS Częstochowa

Komentarze (2)

      4 + 2 = ?    
Dlatego że mają rozum tak robi MOPS, a winny jest rząd - sejm gdzie to uchwalili,rozumiemy się ;-)
DODAŁ: nieo, chris DNIA 28 maja 2016 O 03:38
A co z zasłkiem stałym z mops wciąz odliczają z niego 153zł pielęgnacyjnego tu dajecie a pozniej zabieracie czy wy rozumu niemacie
DODAŁ: niepełnosprawna DNIA 29 kwietnia 2016 O 11:45

ZOBACZ PODOBNE

customer-563967_1280

Karta Dużej Rodziny – nowe zniżki

14 czerwca 2016      TAGI:   
Do Programu Karata Dużej Rodziny dołączyły nowe podmioty, które oferują posiadaczom...»
Ministerstwo-Rodziny

„Nowe” rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

26 sierpnia 2016      TAGI:         
Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pojawił się projekt rozporządzenia...»
logo_mrpips_wektor_1

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – lista uzupełniająca

26 maja 2017      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki uzupełniającego...»
refundacja

Bezpłatne leki dla pacjentów 75+ – nowe informacje

25 sierpnia 2016      TAGI:   
Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem wykazu leków, z których będą mogli korzystać...»
clause-684509__180

„Stare – Nowe” opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – koszty gminy związane z jej przyznaniem i wydaniem duplikatu

10 marca 2016      TAGI:   
W dniu 29 lutego 2016 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra...»