Newsy   

Postulaty pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

W związku z działaniami zmierzającymi do nawiązania dialogu z Prezydentem Miasta zostały wypracowane postulaty, które dnia 27.10.2015r. złożono na ręce obecnych w Urzędzie włodarzy miasta.

solidarnosc_logoPostulaty pracowników MOPS do Prezydenta Miasta Częstochowy

 • Dostosowanie siedziby RZPS 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, matek z dziećmi (obecnie 3, 4 piętro bez windy).
 • Przywrócenie co najmniej jednej kasy dla klientów MOPS
 • Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy wsparcia ze strony zespołu wyspecjalizowanych w tym kierunku osób z wyłonieniem pracowników socjalnych odpowiedzialnych za prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.
 • Zwiększenie – zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOPS nr 110.2015 z dn. 30.09.2015 r. liczby pracowników administracyjnych wypisujących decyzję i pracowników socjalnych. W chwili obecnej przypada 200 klientów na pracownika socjalnego – dot. Sekcja do spraw Przeciwdziałania Bezdomności
 • Zabezpieczenie transportu na przewiezienie osób bezdomnych niepełnosprawnych,
 • Dostosowanie liczby pracowników socjalnych pracujących w terenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Kontrola dotycząca warunków pracy tj.

 – warunków lokalowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tzw. pokoje przechodnie (praca w takich warunkach uniemożliwia koncentrację),

– oświetlenia oraz sprzętu biurowego,

– sprzętu komputerowego z uwzględnieniem przepisów dot. liczby komputerów przypadających na 1 m kw. pomieszczenia

 • Uszczegółowienie zakresu obowiązków i dostosowanie ich do de facto wykonywanej pracy
 • Transparentność w przyznawaniu nagród
 • Gratyfikacja finansowa związana z obchodami dnia Pracownika Socjalnego dla wszystkich pracowników MOPS
 • Co roczna waloryzacja wynagrodzeń i likwidacja kominów płacowych
 • Zniesienie dwuzmianowego systemu pracy;
 • Wywiady środowiskowe ws. domów pomocy społecznej powinni przeprowadzać pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych;
 • Wywiady środowiskowe ws. specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna powinni przeprowadzać pracownicy Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych i Opiekuńczych;
 • Interwencje ws. odbierania dzieci powinni realizować pracownicy Sekcji Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej;
 • Zabezpieczenie płynności finansowej Ośrodka, w taki sposób, aby możliwe było planowanie pomocy na co najmniej klika miesięcy;
 • Karty pracy socjalnej prowadzone tylko w rodzinach nie objętych pomocą finansową, natomiast w rodzinach korzystających z pomocy finansowej – praca socjalna dokumentowana tylko w wywiadzie środowiskowym (aby nie powielać tej samej pracy)
 • Zabezpieczenie możliwości poruszania się w obrębie miasta środkami komunikacji miejskiej oraz parkowania w strefie płatnego parkowania (na tych samych zasadach co np. policja, radni) na podstawie legitymacji służbowej
 • Wprowadzenie dyżurów całodobowych zapisanych w regulaminie pracy tylko na zasadzie dobrowolności
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom podczas wykonywania obowiązków służbowych

Źródło: www.mops.solidarnosc.czest.pl

Komentarze (1)

      1 + 3 = ?    
Piękne postulaty, ale dlaczego Częstochowscy pracownicy ośrodka walczą o normalność w pracy sami? W takich sprawach trzeba zagonić ministerstwo do pracy. Niech ujednolicą zasady pracy w pomocy społecznej na terenie całej Polski. Bez samowolki.
DODAŁ: Zbyszek DNIA 02 listopada 2015 O 09:11
'); }

ZOBACZ PODOBNE

Apel Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

31 sierpnia 2017      TAGI:      
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w związku z bardzo dużym zainteresowaniem...»

Zmiany do ustawy o pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Z dniem 2 września 2017 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o pomocy społecznej...»

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Edycja 2018

15 stycznia 2018      TAGI:      
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert w ramach Programu Pokonać...»

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej – Toruń

29 września 2017      TAGI:      
Akademia Pro Europa prowadzona przez Fundację Gospodarczą Pro Europa w dniu 1 października...»

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych a ustawa o pomocy społecznej

20 października 2017      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne na projektem z dnia 12 września 2017 r ustawy o ochronie...»